Sandur–Sílalækur–Skjálfandafljót

VOT-N 8

Hnit – Coordinates: N65,96439, V17,53095
Sveitarfélag – Municipality: Þingeyjarsveit
IBA-viðmið – Category: B1i
Stærð svæðis – Area: um 3.800 ha

Neðanvert Skjálfandafljót frá brú við Ófeigsstaði, Miklavatn og Sandsvatn, ásamt aðliggjandi votlendi (Einar Ó. Þorleifsson 2008). Þetta svæði er alþjóðlega mikilvægt fyrir grágæs á fjaðrafellitíma (3.000 fuglar). Fuglalíf við Sand og Sílalæk er mjög fjölbreytt, m.a. er þar helsti varpstaður hrafnsandar utan Mývatns.

Helstu fuglategundir á svæðinu Sandur–Sílalækur–Skjálfandafljót – Key bird species in the area Sandur–Sílalækur–Skjálfandafljót

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (fuglar)
Number (birds)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Flórgoði1 Podiceps auritus Varp–Breeding *8 2004 1,1  
Grágæs2 Anser anser Fellir–Moult 3.000 2000 3,7 B1i
*Pör. – Pairs.
1Þorkell Lindberg Þórarinsson, Ævar Petersen, Árni Einarsson, Halldór W. Stefánsson, Yann Kolbeinsson, Róbert A. Stefánsson, Böðvar Þórisson og Þórdís V. Bragadóttir 2011. Dreifing og fjöldi flórgoða á Íslandi 2004–2005. Bliki 31: 31–35.
2Einar Ó. Þorleifsson, óbirt heimild. – Unpublished source

English summary

Sandur–Sílalækur–Skjálfandafljót floodplains and estuary, N-Iceland, is internationally important for moulting Anser anser (3,000 birds).

Opna í kortasjá – Open in map viewer

 

Heimildir – References

Einar Ó. Þorleifsson 2008. Alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði: Skjálfandafljót og Sandur. Fuglar 5: 10–12.