Náttúrufræðistofnun auglýsir eftir hús- og tækjaverði

Um er að ræða 50% starf með möguleika á auknu starfshlutfalli síðar.

Starfið felur í sér:

  • Almenn húsvarsla og umsjón með lóð
  • Smálegt viðhald, sendiferðir og aðstoð við starfsfólk
  • Umsjón með þjónustusamningum í samráði við húseiganda
  • Umsjón með bílum, tækjum og húsbúnaði stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Handlaginn einstaklingur, iðnmenntun er kostur en bílpróf skilyrði
  • Almenn tölvukunnátta og áhugi á náttúrufræði æskilegur
  • Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Guðmundsson (gg@ni.is) í síma 5 900 500. Umsókn, ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi, skal senda á netfangið mariafb@ni.is eða á heimilisfang Náttúrufræðistofnunar Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ. Umsóknarfrestur er til 4. desember 2011.

Laun fylgja kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.