Tillögur um rjúpnaveiði 2017

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur metið veiðiþol rjúpnastofnsins 2017. Niðurstöðurnar voru kynntar umhverfis- og auðlindaráðherra í bréfi þann 22. september sl. Ráðlögð rjúpnaveiði í haust er um 57 þúsund fuglar, en hún var á síðasta ári 40 þúsund fuglar. Stofnunin leggur áherslu á að hvergi verði slakað á í þeirri viðleitni að draga sem mest úr heildarafföllum rjúpunnar.

Viðkoma rjúpunnar var metin með talningum í tveimur landshlutum síðsumars. Hlutfall unga reyndist vera 78% á Norðausturlandi og 79% á Suðvesturlandi, þetta er ágæt viðkoma. Miðað við niðurstöður rjúpnatalninga er stærð rjúpnastofnsins  í meðallagi víðast hvar um land 2017 en þó ekki á Vestfjörðum og Suðausturlandi, þar er stofninn í lágmarki. Reiknuð heildarstærð varpstofns rjúpu vorið 2017 var metin 173 þúsund fuglar, en var 132 þúsund fuglar 2016. Framreiknuð stærð veiðistofns 2017 er 649 þúsund fuglar miðað við 453 þúsund fugla 2016. Þessir útreikningar byggja á gögnum fyrir Norðausturland og ofmeta stærð stofnsins nær örugglega.  

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákvað haustið 2013 að rjúpnaveiðitíminn yrði 12 dagar á ári fyrir tímabilið 2013–2015, þetta var síðan framlengt 2016. Náttúrufræðistofnun leggur til að þetta verði með óbreyttum hætti á þessu ári.

Útreikningar Náttúrufræðistofnunar á ráðlagðri veiði upp á 57 þúsund fugla miðast við að áhrif veiða séu ekki önnur en þau að veiðiafföll bætast að fullu við náttúruleg afföll.

Greinargerð um veiðiþol rjúpnastofnsins 2017 (pdf, 1 MB)

Bréf til umhverfisráðherra (pdf, 1 MB)