Samantekt frjómælinga sumarið 2017

Á Akureyri var heildarfjöldi frjókorna 7549 frjó/m3. Grasfrjó voru tæplega helmingur allra frjókorna og um þriðjungur birki en samtals var hlutfall frjógerðanna 78,5%. Flest frjókorn voru í lofti í maímánuði eða 39%.

Í Garðabæ var fjöldi frjókorna 3112 frjó/m3. Hlutfall gras- og birkifrjóa var svipað eða um þriðjungur hjá hvorri frjógerð fyrir sig, samtals 68,5%. Flest frjókorn mældust í júní eða um 44%.

Frjómælingar á Akureyri sumarið 2017

Frjómælingar í Garðabæ sumarið 2017