Endurnýjað samkomulag Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúruminjasafns Íslands

Í dag undirrituðu Hilmar J. Malmquist forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands og Eydís Líndal Finnbogadóttir forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands samkomulag um áframhaldandi samstarf stofnananna tveggja. Samkomulagið byggir á eldri samningi sem stofnanirnar gerðu með sér árið 2012, með fáeinum breytingum.

Náttúrufræðistofnun Íslands starfar á sviði náttúruvísinda og náttúruverndar og hefur það að meginhlutverki að hafa heildaryfirsýn yfir náttúru landsins með því að stunda vöktun og grunnrannsóknir. Stofnunin varðveitir jafnframt niðurstöður, eintök og muni í fræðilegum söfnum er veita sem best yfirlit um náttúru landsins. Náttúruminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði náttúrufræða sem sinnir rannsóknum á fræðasviði sínu og er miðstöð miðlunar á upplýsingum og þekkingu um náttúru Íslands, náttúrusögu, náttúruvernd og nýtingu náttúruauðlinda. 

Nýja samkomulagið felur í sér náið samstarf stofnananna á starfssviðum sínum, m.a. um líffræðilega fjölbreytni, jarðfræði, flokkunarfræði og miðlun. Meðal annars mun Náttúrufræðistofnun Íslands veita Náttúruminjasafni Íslands greiðan aðgang að safnkosti sínum vegna sýninga og annarrar starfsemi og afhenda safninu til lengri tíma muni sem hafa fyrst og fremst sýningargildi. Auk þessa mun Náttúruminjasafni Íslands eftir atvikum standa til boða að samnýta aðstöðu sem Náttúrufræðistofnun Íslands býr að til varðveislu og rannsókna á náttúrugripum og munum sem aflað er vegna miðlunar og rannsókna á vegum safnsins. +Stofnanirnar tvær munu hafa með sér gott samstarf um gerð fræðsluefnis fyrir almenning og mun Náttúrufræðistofnun Íslands veita Náttúruminjasafni Íslands aðstoð við öflun náttúrugripa vegna starfsemi sinnar, sem ekki verða fengnir með öðrum hætti. Í nánu samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands skal Náttúruminjasafn Íslands hafa umsjón með lánum og gerð útlánasamninga vegna eintaka og muna úr safnkosti stofnunarinnar sem ætlaðir eru til sýningar hjá þriðja aðila víða um land. Náttúrufræðistofnun Íslands mun áfram hafa umsjón með útlánum á eintökum og munum úr vísindasöfnum sínum. Settur verður á fót fjögurra manna samráðshópur, skipaður tveimur fulltrúum frá hvorri stofnun, til að tryggja samstarf stofnananna. Hópurinn skal hittast minnst einu sinni á ári til að fara yfir samstarfsverkefni sín.

Samkomulagið skal endurskoða á minnst þriggja ára fresti.