Æðplöntustraumvötn

Æðplöntustraumvötn

V2.6

EUNIS-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. C2.35 Oligotrophic vegetation of slow-flowing rivers.

Lýsing

Kaflar í vatnsmiklum ám þar sem æðplöntur eru ríkjandi. Dæmigerðar eru lygnur í ám. Undirlendi er nokkurt, landhalli og straumhraði fremur lítill. Árbotninn er þakinn fíngerðu seti sem er ákjósanlegt undirlag fyrir æðplöntur. Lagstreymi er ríkjandi.

Vatnagróður

Gróðurþekja og fjöldi tegunda er yfirleitt þó nokkur. Einkennistegundir sem gjarnan mynda þéttar breiður eru síkjamari (Myriophyllum alterniflorum), þráðnykra (Stuckenia filiformis) og grasnykra (Potamogeton gramineus). Jafnframt eru fjallnykra (P. alpinus) og lónasóley algengar (Ranunculus confervoides).

Botngerð

Mjúkt og oft sendið vatnaset.

Efnafræðilegir þættir

Rafleiðni er iðulega 58–175 µS/cm og sýrustig (pH) 7,5–9.

Miðlunargerð vatnasviðs

Einkum votlendismiðlun á hálendi (3100), jarðvegs- og setmiðlun á hálendi (3200) og jarðvegsmiðlun á láglendi (3400).

Fuglar

Sums staðar mikið af álft (Cygnus cygnus) og rauðhöfða (Anas penelope).

Útbreiðsla

Finnst í vatnsmiklum ám, einkum á flatlendi, t.d. í Borgarfjarðardölum, í Víðidal og Vatnsdal í Húnavatnssýslu, undirlendi Skagafjarðar og í Aðaldal í S-Þingeyjarsýslu. Kemur fyrir bæði á ungum og gömlum berggrunni.

Verndargildi

Mjög hátt.

Algengustu tegundir gróðurs – Most common vegetation species %
Þráðnykra Stuckenia filiformis 100
Grasnykra Potamogeton gramineus 83
Síkjamari Myriophyllum alterniflorum 83
Fjallnykra Potamogeton alpinus 67
Lónasóley Batrachium eradicatum 50
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 50
Fergin Equisetum fluviatile 33
Flagasóley Ranunculus reptans 33
Síkjabrúða Callitriche hamulata 33
Ármosi Fontinalis antipyretica 33
Alurt Subularia aquatica 17
Efjuskúfur Eleocharis acicularis 17
Hjartanykra Potamogeton perfoliatus 17
Langnykra Potamogeton praelongus 17
Smánykra Potamogeton berchtoldii 17
Vatnsnál Eleocharis palustris 17
Vorbrúða Callitriche palustris 17
Vatna-/tjarnanál Nitella flexilis/opaca 17
Kelduskrápur Palustriella falcata 17
Lækjalúði Hygrohypnum ochraceum 17
Ógr. mosar Bryophyta 17

Opna í kortasjá