Ármosastraumvötn

Ármosastraumvötn

V2.7

EUNIS-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. C2.36 Icelandic Fontinalis antipyretica rivers.

Lýsing

Kaflar í vatnsmiklum ám þar sem ármosi er ríkjandi. Botninn er harður, þ.e. grjót og klöpp, sem er ákjósanlegt undirlag fyrir ármosa. Straumhraði getur verið töluverður sem kemur í veg fyrir setmyndun á botni. Iðustreymi er ríkjandi.

Vatnagróður

Gróðurþekja er yfirleitt þó nokkur, en tegundir fáar. Ármosi er einkennandi fyrir vistgerðina. Úr hópi æðplantna er helst að nefna þráðnykru.

Botngerð

Harður botn, grjót eða klöpp.

Efnafræðilegir þættir

Rafleiðni er iðulega 83–150 µS/cm og sýrustig um pH 8,5.

Miðlunargerð vatnasviðs

Einkum votlendismiðlun á hálendi (3100), jarðvegs- og setmiðlun á hálendi (3200) og jarðvegsmiðlun á láglendi (3400).

Fuglar

Fuglalíf óþekkt.

Útbreiðsla

Finnst í vatnsmiklum ám á láglendi, t.d. í Borgarfjarðardölum, undirlendi Skagafjarðar og í Aðaldal í S-Þingeyjarsýslu. Kemur fyrir bæði á ungum og gömlum berggrunni.

Verndargildi

Mjög hátt.

Algengustu tegundir gróðurs – Most common vegetation species %
Ármosi Fontinalis antipyretica 100
Þráðnykra Stuckenia filiformis 100
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 75
Ógr. mosar Bryophyta 75
Lónasóley Batrachium eradicatum 50
Fjallnykra Potamogeton alpinus 50
Haustbrúða Callitriche hermaphroditica 25
Lófótur Hippuris vulgaris 25
Síkjamari Myriophyllum alterniflorum 25
Vatna-/tjarnanál Nitella flexilis/opaca 25

Opna í kortasjá