Gróðurlítil hálendisvötn

Gróðurlítil hálendisvötn

V1.5

EUNIS-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. C1.19 Iceland­ic sparsely vegetated highland lakes; fjörubelti – littoral zone: C3.64 Exposed unvegetated freshwater lake sands and shingles.

Lýsing

Hálendisvötn á hrjóstrugu og gróðursnauðu vatnasviði. Strandlengja er grýtt og gróðurlítil. Vatnsstaða getur verið breytileg og er háð grunnvatnsstöðu, úrkomu og leysingum. Vötnin leggur iðulega og ísa leysir seint, oft eru snjóskaflar við vatnsbakka í sumarlok.

Vatnagróður

Gróðurþekja á setbotni er lítil og tegundir fáar. Einkennis­tegundir eru kransþörungarnir tjarnanál og vatnanál, einnig eru mosar algengir. Æðplöntur eru afar sjaldséðar, þar á meðal síkjamari (Myriophyllum alterniflorum) og þráðnykra (Stuckenia filiformis), sem eru mjög algengar í íslenskum vötnum.

Botngerð

Grýtt eða malarkennt fjörubelti er meðfram bökkum. Fyrir utan fjörubeltið tekur við sendinn eða þéttur fínkornóttur botn.

Efnafræðilegir þættir

Afar næringarefnasnauð vötn m.t.t. fosfórs (P), niturs (N) og blaðgrænu. Rafleiðni og sýrustig (pH) mælist mjög lágt og með því lægsta sem mælist í stöðuvötnum á Íslandi.

Miðlunargerð vatnasviðs

Aðallega snjómiðlun (4200) og setmiðlun (3300), ­einnig á lekum svæðum (2100 og 2200).

Fuglar

Mjög lítið fuglalíf.

Útbreiðsla

Finnst eingöngu á hálendi, í að meðaltali um 550 m h.y.s.

Verndargildi

Lágt.

Algengustu tegundir gróðurs – Most common vegetation species %
Vatna-/tjarnanál Nitella flexilis/opaca 63
Lindakló Sarmentypnum exannulatum 63
Ármosi Fontinalis antipyretica 25
Lækjalúði Hygrohypnum ochraceum 25
Ógr. leppmosi Scapania sp. 25
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera 13
Vorbrúða Callitriche palustris 13
Tjarnanál Nitella opaca 13
Almosi Blindia acuta 13
Dýjahnappur Philonotis fontana 13