Kransþörungavötn á hálendi

Kransþörungavötn á hálendi

V1.4

EUNIS-flokkun

Mjúkbotn – profundal: C1.142 Nitella carpets; fjörubelti – littoral zone: C3.64 Exposed unvegetated freshwater lake sands and shingles.

Lýsing

Tiltölulega djúp vötn til fjalla og gróðurþekja á vatnasviði er frekar lítil. Strandlengjan er gjarnan grýtt og getur vatnsstaða verið breytileg.

Vatnagróður

Þekja vatnagróðurs á setbotni er yfirleitt nokkur, en tegundirnar eru frekar fáar. Kransþörungar koma fyrir í öllum vötnum vistgerðarinnar og mynda þeir þéttar breiður á botni vatnanna allt niður á 24 m dýpi. Einkennistegundirnar eru kransþörungarnir tjarnanál og vatnanál. Einnig eru síkjamari, lónasóley og ármosi algeng.

Botngerð

Grýtt eða malarkennt fjörubelti er meðfram bökkum. Fyrir utan fjörubeltið tekur við mjúkt botnset sem oft er sandborið.

Efnafræðilegir þættir

Vötnin eru flest næringarefnasnauð m.t.t. fosfórs (P), niturs (N) og blaðgrænu, en á því geta verið undantekningar.

Miðlunargerð vatnasviðs

Yfirleitt snjómiðlun (4200), engin miðlun (4300) og setmiðlun (3300), einnig á hriplekum svæðum (2100).

Fuglar

Lítið og fábreytt fuglalíf, einna helst himbrimi (Gavia immer).

Útbreiðsla

Finnst á hálendi í öllum landshlutum, í að meðaltali um 350 m h.y.s. Er einkum á Veiðivatnasvæðinu, Vestfjörðum og norðan Vatnajökuls.

Verndargildi

Miðlungs. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Algengustu tegundir gróðurs – Most common vegetation species %
Lónasóley Batrachium eradicatum 67
Síkjamari Myriophyllum alterniflorum 67
Ármosi Fontinalis antipyretica 67
Flagasóley Ranunculus reptans 33
Síkjabrúða Callitriche hamulata 33
Tjarnanál Nitella opaca 33
Vatnanál Nitella flexilis 33
Fjallanál Tolypella canadensis 33
Lindakló Sarmentypnum exannulatum 33
Fjallnykra Potamogeton alpinus 17