Skeraleirur

F2.33 Skeraleirur

EUNIS-flokkun: A2.322 Hediste diversicolor in littoral mud.

Lýsing

Gróðurvana leirur með fremur fínkornóttu seti og seltulitlum sjó. Einkennistegund er leiruskeri sem grefur sig niður í setið og er oft í miklu magni. Sandmaðkur getur einnig verið algengur (Agnar Ingólfsson 2006) en að öðru leyti er dýralíf fremur fábreytt. Skeraleirur eru oft við óseyrar og ofan við sandmaðksleirur.

Fjörubeður

Sandur (fínn), leir.

Fuglar

Mikilvægt fæðusvæði hettumáfs og vaðfugla, einkum jaðrakans, stelks, lóuþræls, sandlóu og tjalds.

Líkar vistgerðir

Sandmaðksleirur.

Útbreiðsla

Einkum við Faxaflóa, á sunnanverðum Vestfjörðum og á Suðausturlandi.

Verndargildi

Mjög hátt.

Áberandi dýr – Conspicuous animals
Leiruskeri Hediste diversicolor
Sandmaðkur Arenicola marina
Sandskel Mya arenaria
Lónaþreifill Pygospio elegans
Burstaormar Polychaeta
Ánar Oligochaeta
Marflær Amphipoda

 

Opna í kortasjá – Open in map viewer

 

Heimildir

Agnar Ingólfsson 2006. The intertidal seashore of Iceland and its animal communities. Zoology of Iceland Vol I, part 7. 85 pp.