Auravist

L4.2 Auravist

Eunis-flokkun: Nýr flokkur, tillaga. H5.351 Icelandic braided river plains.

Lýsing

Fremur þurrar, hallalitlar áreyrar og framburðarsléttur með jökulám og dragám. Yfirborð smáöldótt og mótað af vatnsrennsli þar sem skiptast á allvel grónir farvegir og berari hryggir. Yfirborð er frekar stöðugt, sums staðar nokkuð grýtt. Land með mjög lágvöxnum frumherjagróðri, gamburmosar ríkjandi en strjálingur af æðplöntum og fléttum.

Plöntur

Vistgerðin er allrík af tegundum, einkanlega æðplöntum en af þeim eru blóðberg (Thymus praecox ssp. arcticus) og krækilyng (Empetrum nigrum)ríkjandi. Algengastir mosa eru melagambri (Racomitrium ericoides), hraungambri (R. lanuginosum), melhöttur (Pogonatum urnigerum) og hlaðmosi (Ceratodon purpureus) en af fléttum vaxtarga (Lecanora polytropa), skeljaskóf (Placopsis gelida), dvergkarta (Tremolecia atrata), melakræða (Cetraria muricata), skarlatbikar (Cladonia borealis) og grábreyskja (Stereocaulon alpinum).

Jarðvegur

Jarðvegur er þunnur, eyrarjörð, melajörð eða sandjörð með mjög lágt kolefnisinnihald og fremur hátt sýrustig. Jarðvegur er grófur og er rakaheldni lítil. Raki hans ræðst því mikið af grunnvatnsstöðu og úrkomu.

Fuglar

Fremur rýrt fuglalíf, heiðlóa (Pluvialis apricaria), spói (Numenius phaeopus), sandlóa (Charadrius hiaticula), kjói (Stercorarius parasiticus), í stórgrýttu landi snjótittlingur (Plectrophenax nivalis) og steindepill (Oenanthe oenanthe). Skúmur (Catharacta skua) á svæðum nærri sjó.

Líkar vistgerðir

Eyravist og hraungambravist.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum, en mest á framburðarsléttum sem eru að gróa upp, útbreiddust á Suðurlandi frá Markarfljóti austur í Lón.

Verndargildi

Miðlungs.