Blómskógavist

L11.3 Blómskógavist

Eunis-flokkun: G1.91714 Icelandic cranesbill birch woods.

Lýsing

Allhávaxnir (hæstu tré >10 m) og gróskumiklir birkiskógar með blágresi og grösum ríkjandi á skógarbotni, á þurru til lítilsháttar deigu, flötu til hallandi landi, á sléttlendi, í dalbotnum og neðanverðum hlíðum. Yfirborð er óslétt og oft nokkuð mishæðótt. Gróðurþekja er mjög þétt og lagskipt, birkikróna er nokkuð samfelld, þekja æðplantna á skógarbotni mikil, mosar áberandi í svarðlagi en lítið um fléttur á skógarbotni.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum, mosategundir fremur fáar og fléttur mjög fáar. Birki (Betula pubescens) er ríkjandi tegund, en í undirgróðri ber mest á grösum, blómgróðri og mosum. Ríkjandi tegundir æðplantna í undirgróðri eru blágresi (Geranium sylvaticum), bugðupuntur (Deschampsia flexuosa) og hálíngresi (Agrostis capillaris). Ríkjandi mosategund í sverði er tildur­mosi (Hylocomium splendens), en einnig er mikið um runnaskraut (Rhytidiadelphus triquetrus), engjaskraut (R. squarrosus) og móasigð (Sanionia uncinata). Af fléttum í undirgróðri finnast helst tegundirnar himnuskóf (Peltigera membranacea) og snepaskóf (Parmelia saxatilis).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi jarðvegsgerð og er jarðvegur fremur þykkur, miðlungi ríkur af kolefni, sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru skógarþröstur (Turdus iliacus), hrossagaukur (Gallinago gallinago), auðnutittlingur (Carduelis flammea), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og músarrindill (Troglodytes troglodytes).

Líkar vistgerðir

Lyngskógavist og kjarrskógavist.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum á láglendi. Einkum í dalbotnum og brekkurótum þar sem jarðvegur er frjósamur. Mest er af þessari skógargerð á suðurhluta landsins, þar sem úrkoma er ríkuleg og þykkur áfoksjarðvegur.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Opna í kortasjá – Open in map viewer

Það er ekkert gaman að vera birki í dag – Kjarrskógavist og blómskógavist falla undir skóglendi (sýnt í Landanum á RÚV 11.11.2018).