Brokflóavist

L8.11 Brokflóavist

Eunis-flokkun: D2.26 Common cotton-grass fens.

Lýsing

Flatt til lítið eitt hallandi, deigt til forblautt mýrlendi vaxið klófífu og störum, í kvosum og á sléttlendi þar sem vatn stendur hátt og er á lítilli hreyfingu, fremur steinefnasnautt, smátjarnir og lænur algengar. Á þúfum og rimum vaxa smárunnar og aðrar þurrlendistegundir. Land er mjög vel gróið og gróður allhávaxinn, æðplöntur eru ríkjandi og mosi nokkur í sverði, lítilsháttar er af fléttum á þúfum og rimum.

Plöntur

Vistgerðin er fremur rýr af æðplöntutegundum, miðlungi rík af mosum en fátæk af fléttutegundum. Ríkjandi tegundir æðplantna í brokflóavist eru klófífa (Erio­phorum angustifolium), bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) og fjalldrapi (Betula nana). Algengastir mosa eru tildurmosi (Hylocomium splendens), móasigð (Sanionia uncinata), móatrefja (Ptilidium ciliare), hrísmosi (Pleurozium schreberi), fjóluburi (Sphagnum subnitens subsp. subnitens), mýra­krækja (Scorpidium revolvens) og hraungambri (Racomitrium lanuginosum) en algengustu fléttur eru hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula).

Jarðvegur

Lífræn jörð er einráð. Jarðvegur er mjög þykkur og ríkari af kolefni og súrari en jarðvegur annarra vistgerða.

Fuglar

Allríkt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru lóuþræll (Calidris alpina), spói (Numenius phaeopus), þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago) og álft (Cygnus cygnus).

Líkar vistgerðir

Rimamýravist, runnamýravist á láglendi og tjarna­stararflóavist.

Útbreiðsla

Brokflóavist finnst um allt land, á láglendi og til heiða, mest er um hana á blágrýtissvæðum landsins, fjarri gosbeltinu, þar sem áfok er lítið og jarðvegur fremur snauður. Mest er um hana á Mýrum og norðvestan- og norðaustanlands.

Verndargildi

Mjög hátt.