Gulstararflóavist

L8.14 Gulstararflóavist

Eunis-flokkun: D5.21B Icelandic Carex lyngbyei fens.

Lýsing

Sléttir, vel grónir, gróskumiklir og frjósamir gulstararflóar og flæðilönd, einkum meðfram ám og vötnum. Jarðvatn er steinefnaríkt, hreyfanlegt og stendur hátt allt árið en land fer yfirleitt undir vatn í vetrar- og vorflóðum. Vistgerðin er því uppskerumikil og gróður þar mjög hávaxinn. Æðplöntur eru ríkjandi en mosaþekja er nokkur, fléttur finnast vart.

Plöntur

Vistgerðin er tegundafá, hún einkennist af gulstör (Carex lyngbyei) sem er norður-amerísk tegund og finnst ekki í Evrópu utan Íslands og Færeyja. Aðrar tegundir æðplantna sem nokkuð kveður að eru tjarnastör (C. rostrata), vetrarkvíðastör (C. chordorrhiza) og engjarós (Comarum palustre), sem allar einkenna forblautt land. Af mosum finnast helst móasigð (Sanionia uncinata), geirmosi (Calliergonella cuspidata), engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), tjarnahrókur (Calliergon giganteum) og bleytuburi (Sphagnum teres).

Jarðvegur

Lífræn jörð er algjörlega ríkjandi, rótar- og svarðmotta er fremur þunn. Jarðvegur er þykkur, frekar kolefnisríkur en sýrustig mjög lágt.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, andfuglar og vaðfuglar algengastir, einkum jaðrakan (Limosa limosa), stelkur (Tringa totanus), óðinshani (Phalaropus lobatus), lóuþræll (Calidris alpina), stokkönd (Anas platyrhynchos), urtönd (Anas crecca), grafönd (Anas acuta) og álft (Cygnus cygnus).

Líkar vistgerðir

Tjarnastararflóavist, gulstararfitjavist og starungsflóavist.

Útbreiðsla

Gulstararflóavist finnst í öllum landshlutum, einkum meðfram stórám á láglendi, en einnig inn til landsins. Helstu svæði þar sem vistgerðina er að finna eru á Suðurlandi, í Borgarfirði, Skagafirði, í Eyjafirði, á Úthéraði, í Hornafirði og inn til landsins í Þjórsárverum og Guðlaugstungum.

Verndargildi

Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.