Hraungambravist

L5.3 Hraungambravist

Eunis-flokkun: E4.25 Moss and lichen fjell fields.

Lýsing

Vistgerðin einkennist af mikilli þekju hraungambra. Hún finnst á hæðarbungum, bæði á heiðum uppi og á láglendi, einkum þar sem snjólétt er. Hún er yfirleitt allvel gróin og er heildarþekja mosa mikil. Þekja æðplantna er talsverð og fléttuþekja veruleg, einkum þekja hreindýrakróka sem víða setja svip á vistgerðina. Land er sums staðar talsvert grýtt og stendur grjótið upp úr mosanum. Gróður er að jafnaði mjög lágvaxinn.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum, frekar rýr af mosum en miðlungi rík af fléttutegundum. Af æðplöntum er mest af krækilyngi (Empetrum nigrum), stinnstör (Carex bigelowii) og grasvíði (Salix herbacea). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), holtasóti (Andreaea rupestris), tildurmosi (Hylocomium splendens), melagambri (Racomitrium ericoides) og móasigð (Sanionia uncinata), en algengustu fléttur eru fjallagrös (Cetraria islandica), hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula), fölvakarta (Porpidia melinodes), broddskilma (Ochrolechia frigida) og hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi en klapparjörð og melajörð finnast í litlum mæli. Jarðvegur er yfirleitt grunnur og fremur næringarsnauður. Kolefnisinnihald og sýrustig er í meðallagi.

Fuglar

Nokkurt fuglalíf, heiðlóa (Pluvialis apricaria) og spói (Numenius phaeopus) algengust.

Líkar vistgerðir

Mosahraunavist og flagmóavist.

Útbreiðsla

Finnst einkum á úrkomusömum en fremur snjóléttum svæðum, á vesturhluta landsins og á Austfjörðum.

Verndargildi

Lágt.