Kjarrskógavist

L11.1 Kjarrskógavist

Eunis-flokkun: G1.91711 Boreo-Atlantic crowberry-bog bilberry birch woods.

Lýsing

Lágvaxnir (hæstu tré >1m), ósamfelldir skógar og kjarr af birki og lynggróðri, á fremur þurru til deigu landi, á hraunum, melum, mýrum, holtum og í skriðu­runnum hlíðum. Yfirborð er óslétt og víða nokkuð mishæðótt. Undirgróður er allþéttur, birkikróna gisin, þekja æðplantna er allmikil, mosar áberandi í svarðlagi og lítilsháttar er þar um fléttur. Jarðvegur er fremur grunnur og grjót eða klappir algengar.

Plöntur

Vistgerðin er fremur rík af æðplöntutegundum, fremur fátæk af mosum og miðlungi rík af fléttutegundum. Birki (Betula pubescens) er ríkjandi tegund, en í undirgróðri ber mest á bláberjalyngi (Vaccinium uliginosum), krækilyngi (Empetrum nigrum), beitilyngi (Calluna vulgaris) og sortulyngi (Arcto­staphylos uva-ursi). Ríkjandi mosategund í sverði er tildurmosi (Hylocomium splendens) en næstir honum koma hraungambri (Racomitrium lanugin­osum), engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), runnaskraut (R. triquetrus) og móasigð (Sanionia uncinata). Af fléttum á jörðu finnast helst hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) og hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum).

Jarðvegur

Áfoksjörð er algengasta jarðvegsgerð, en einnig finnst klapparjörð og á einstaka stað lífræn jörð. Jarðvegsþykkt er í meðallagi og sömuleiðis kolefnis­magn og sýrustig.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru skógarþröstur (Turdus iliacus), þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago), rjúpa (Lagopus mutus) og músarrindill (Troglodytes troglodytes).

Líkar vistgerðir

Lyngmóavist á láglendi og lyngskógavist.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum, einkum í útsveitum og ofarlega í skógarhlíðum inn til lands. Einnig á svæðum þar sem birki er að nema land við eldri og vöxtulegri skóga.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Opna í kortasjá – Open in map viewer

Það er ekkert gaman að vera birki í dag – Kjarrskógavist og blómskógavist falla undir skóglendi (sýnt í Landanum á RÚV 11.11.2018).