Landmelhólavist

L1.6 Landmelhólavist

Eunis-flokkun: H5.341 Icelandic inland dunes

Lýsing

Hallalítil og þurrlend sandsvæði inn til landsins með 1–3 m háum melgresishólum. Milli hólanna eru melar eða sandur. Yfirborð er mjög óstöðugt því sandur blæs frá einum stað og safnast fyrir á öðrum í skjóli við plöntur. Gróður fremur gisinn og mótaður af sandfoki. Æðplöntur, einkum melgresi og túnvingull, eru algjörlega ríkjandi. Mosar og fléttur finnast varla.

Plöntur

Æðplöntu- og fléttutegundir eru fremur fáar en mosategundir mjög fáar. Af æðplöntum er langmest af melgresi (Leymus arenarius) og túnvingli (Festuca rubra subsp. richardsonii). Af mosum finnast helst hlaðmosi (Ceratodon purpureus) og gráhaddur (Polytrichum piliferum) en af fléttum vaxtarga (Lecanora polytropa), grásnuðra (Lecidea lapicida) og dvergkarta (Tremolecia atrata).

Jarðvegur

Þykk sandjörð og melajörð. Kolefnisinnihald jarðvegs er mjög lágt, en sýrustig frekar hátt.

Fuglar

Fremur fábreytt fuglalíf og strjált varp, þúfutittlingur (Anthus pratensis) og heiðlóa (Pluvialis apri­caria) algengust, heiðagæs (Anser barachyr­hynchus) verpur einnig sums staðar í melhólum.

Líkar vistgerðir

Strandmelhólavist.

Útbreiðsla

Algengust á sandfokssvæðum norðaustanlands með Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljóti, og sunnanlands með Tungnaá og Þjórsá, og austan Mýrdalsjökuls.

Verndargildi

Lágt.