Lyngmóavist á láglendi

L10.8 Lyngmóavist á láglendi

Eunis-flokkun: F4.211 North Atlantic  Vaccinium-Empetrum-Racomitrium heaths.

Lýsing

Þurrt og þýft mólendi vaxið krækilyngi, bláberjalyngi, beitilyngi og fleiri lágvöxnum lyng- og mólendistegundum, oft í talsverðum halla, í hlíðum, á hryggjum og bungum. Land er vel gróið, gróður lágvaxinn, æðplöntur ríkjandi, mosi allmikill og fléttur nokkrar.

Plöntur

Vistgerðin er allbreytileg og nær yfir margar gerðir lyngmóa á láglendi. Hún er frekar rík af æðplöntutegundum en miðlungi rík af mosum og fléttum. Ríkjandi tegundir æðplantna eru krækilyng (Empe­trum nigrum), bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) og beitilyng (Calluna vulgaris). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), tildur­mosi (Hylocomium splendens), móatrefja (Ptili­dium ciliare), móasigð (Sanionia uncinata) og hrísmosi (Pleurozium schreberi) en algengustu fléttur eru snepaskóf (Parmelia saxatilis), kvistagrös (Cetraria sepincola) og himnuskóf (Peltigera membranacea).

Jarðvegur

Áfoksjörð er nánast einráð. Jarðvegur er þurr, miðlungi þykkur. Kolefni í jarðvegi er í meðallagi en sýrustig fremur lágt.

Fuglar

Allríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru þúfutittlingur (Anthus pratensis), hrossagaukur (Gallinago gallinago), spói (Numenius phaeopus), heiðlóa (Pluvialis apricaria), lóuþræll (Calidris alpina) og rjúpa (Lagopus mutus).

Líkar vistgerðir

Fjalldrapamóavist, víðikjarrvist og kjarrskógavist.

Útbreiðsla

Finnst á láglendi og lágheiðum um allt land, einkum þar sem jarðvegur er þurr og sauðfé gengur til beitar. Síst er hana að finna í Skaftafellssýslum.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.