Mosahraunavist

L6.3 Mosahraunavist

Eunis-flokkun: E4.242 Icelandic lava field moss heaths.

Lýsing

Mosagróin, gropin hraun frá nútíma, hallalítil, hellu- apalhraun. Yfirborð er að jafnaði stöðugt og lítið um lausan sand eða vikur. Heildargróðurþekja er að meðaltali mikil en er breytileg þar sem skiptast á vel grónar lægðir og minna grónar hraunbungur og drangar. Mosi er algjörlega ríkjandi í gróðurþekju, mest hraungambri sem einkennir vistgerðina. Æðplöntur eru strjálar og lítið er um fléttur. Gróður er mjög lágvaxinn.

Plöntur

Vistgerðin er fremur fátæk af æðplöntum en miðlungi rík af mosum og fléttum. Af æðplöntum er mest af krækilyngi (Empetrum nigrum), bláberjalyngi (Vaccinium uliginosum), grasvíði (Salix herbacea) og stinnastör (Carex bigelowii). Algengastir mosa eru hraungambri (Racomitrium lanuginosum), tildur­mosi (Hylocomium splendens) og fjallhaddur (Polytrichastrum alpinum) en algengustu fléttur eru  hraunbreyskja (Stereocaulon vesuvianum), fjallagrös (Cetraria islandica), hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) og fölvakarta (Porpidia melinodes).

Jarðvegur

Er grunnur og næringarsnauður, langmest klapparjörð en áfoksjörð finnst sums staðar í lægðum. Kolefnismagn í jarðvegi er frekar hátt (neðst í mosalagi) en sýrustig frekar lágt, talsvert lægra en í öðrum hraunavistgerðum.

Fuglar

Rýrt fuglalíf, heiðlóa (Pluvialis apricaria), spói (Numenius phaeopus), þúfutittlingur (Anthus pratensis), steindepill (Oenanthe oenanthe) og rjúpa (Lagopus mutus).

Líkar vistgerðir

Hraungambravist og mosamelavist.

Útbreiðsla

Finnst einkum á ungum hraunum um sunnan- og vestanvert landið þar sem úrkoma er ríkuleg og mosavöxtur mikill, einkum á Reykjanesskaga, við Heklu og í Eldhrauni.

Verndargildi

Miðlungs.

Opna í kortasjá – Open in map viewer

Mosinn í hrauninu – Vistgerðin mosahraunavist er í brennidepli en hún tilheyrir hraunlendi. Einnig er fjallað um moslendi og hverasvæði (sýnt í Landanum á RÚV 18.11.2018).