Mýrahveravist

L12.1 Mýrahveravist

Eunis-flokkun: Nýr flokkur, tillaga. C2.1431 Geothermal wetlands.

Lýsing

Gróskumikið deig- og mýrlendi við heitar uppsprettur, volgrur, laugar og vatnshveri. Þurrari bletti er einnig að finna inn á milli. Land er flatt eða lítið eitt hallandi. Tegundasamsetning getur verið nokkuð breytileg. Æðplöntur eru mest áberandi í þekju en mosar þar sem jarðvegshiti er einna hæstur.

Plöntur

Fjöldi tegunda er allmikill. Mýrastör (Carex nigra) og skriðlíngresi (Agrostis stolonifera) eru ríkjandi æðplöntutegundir. Laugasef (Juncus articulatus) og mýradúnurt (Epilobium palustre) eru algengar þar sem raki er nægur en einnig koma fyrir hitakæru tegundirnar lækjasef (Juncus bufonius) og laugabrúða (Callitriche stagnalis). Þar sem er eilítið þurrara eru tegundir eins og brennisóley (Ranunculus acris) og tágamura (Potentilla anserina) og hitakæru tegundirnar blóðberg (Thymus praecox subsp. arcticus) og blákolla (Prunella vulgaris). Algengustu jarðhitategundir æðplantna eru vatnsnafli (Hydrocotyle vulgaris) og laugadepla (Veronica anagallis-aquatica). Þar sem vatnsnafli vex er hann mjög áberandi í þekju. Mosaflóran endurspeglar mikinn jarðvegsraka og einna algengastir eru geirmosi (Calliergonella cuspidata) og engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus) ásamt kelduhnokka (Bryum pseudotriquetrum). Fléttur finnast þar sem þurrara er og algengastar eru landfræðiflikra (Rhizocarpon geographicum), engjaskóf (Peltigera canina) og vaxtarga (Lecanora polytropa).

Jarðvegur

Oftast lífrænn og þykkur en áfoksjarðvegur finnst einnig. Ummyndun jarðvegs vegna hita er víða sýnileg.

Jarðhiti á 10 cm dýpi

Á bilinu 15–55°C; meðaltal 28°C (n=153).

Fuglar

Urtönd, stokkönd, hrossagaukur og músarrindill á vetrum.

Útbreiðsla

Finnst á jarðhitasvæðum í öllum landshlutum en er algengust á láglendi. Hún er einkum á lághitasvæðum.

Verndargildi

Mjög hátt.

 

Jarðhitategundir æðplantna – Geothermal vascular plant species within the habitat type
Flóajurt Persicaria maculosa
Tunguskollakambur Blechnum spicant var. fallax
Grámygla Gnaphalium uliginosum
Vatnsnafli Hydrocotyle vulgaris
Laugadepla Veronica anagallis-aquatica
Vatnsögn Tillaea aquatica
Naðurtunga Ophioglossum azoricum