Runnamýravist á láglendi

L8.6 Runnamýravist á láglendi

Eunis-flokkun: D4.162 Boreal black sedge-brown moss fens.

Lýsing

Lítið til nokkuð hallandi, deigt til blautt, þýft mýrlendi á sléttlendi, bungum og í hlíðum, vaxið smárunnum, störum og fleiri votlendistegundum, mikill barnamosi (Sphagnum) í þúfum og á rimum. Vatn stendur hátt en land fer lítið eða ekki undir vatn í leysingum og flóðum. Land er algróið, miðlungsfrjósamt og gróður allhávaxinn. Æðplöntur eru ríkjandi en mosi er mjög mikill í sverði, fléttur finnast vart.

Plöntur

Vistgerðin er í meðallagi rík af tegundum æðplantna, fremur rík af mosum en fléttutegundir eru mjög fáar. Ríkjandi tegundir æðplantna eru bláberjalyng (Vaccinium uliginosum), fjalldrapi (Betula nana), mýrastör (Carex nigra) og vetrarkvíðastör (C. chordorrhiza). Algengustu mosar eru móasigð (Sanionia uncinata), engjaskraut (Rhytidia­delphus squarrosus), lémosi (Tomentypnum nitens) og tildu­rmosi (Hylocomium splendens) en af fléttum er himnuskóf (Peltigera membranacea) algengust.

Jarðvegur

Lífræn jörð er einráð, jarðvegur er mjög þykkur, fremur ríkur af kolefni og sýrustig mjög lágt.

Fuglar

Ríkulegt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru spói (Numenius phaeopus), lóuþræll (Calidris alpina), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og hrossagaukur (Gallinago gallinago), stelkur (Tringa totanus), einnig kjói (Stercorarius parasiticus), heiðlóa (Pluvialis apricaria) og grágæs (Anser anser).

Líkar vistgerðir

Rimamýravist, brokflóavist og runnamýravist á hálendi.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum, á láglendi og lágheiðum, einkum þar sem land er aflíðandi, berggrunnur þéttur og grunnvatnsstaða há. Algengust á Suðurlandi, í Húnavatnssýslum og á Norðausturlandi.

Verndargildi

Mjög hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.