Sandmýravist

L8.3 Sandmýravist

Eunis-flokkun: D4.261 Cottonsedge marsh-fens.

Lýsing

Flatt, allvel gróið, sendið, rýrt votlendi og deiglendi meðfram ám og í lægðum þar sem vatn flæðir yfir í leysingum og sandur, vikur og fínni áfoksefni ­berast að og safnast fyrir í jarðvegi. Yfirborð er yfirleitt slétt og tjarnir setja sums staðar svip á vistgerðina. Gróður er í meðallagi hávaxinn, æðplöntur fremur strjálar, en víða talsvert mosaríkur.

Plöntur

Vistgerðin er fremur fátæk af æðplöntutegundum, fremur rík af mosum en fléttutegundir mjög fáar. Ríkjandi æðplöntur eru hálmgresi (Calamagrostis stricta), klófífa (Eriophorum angustifolium) og fjallavíðir (Salix arctica) sem gefa vistgerðinni svip. Algengastir mosa eru móasigð (Sanionia uncinata), dýjahnappur (Philonotis fontana), fjallhaddur (Polytrichastrum alpinum), melagambri (Racomitrium ericoides), lindakló (Sarmentypnum exannulatum), roðakló (S. sarmentosum) og seilmosi (Straminergon stramineum) en af fléttum finnst helst engja­skóf (Peltigera canina) og flagbreyskja (Stereocaulon glareosum).

Jarðvegur

Er allþykkur, lífræn jörð og sandjörð algengastar, áfoksjörð finnst einnig. Kolefnisinnihald er mjög lágt af mýravist að vera en sýrustig er hærra en í öðrum votlendisvistgerðum.

Fuglar

Fremur fábreytt fuglalíf, algengustu varpfuglar eru lóuþræll (Calidris alpina), heiðlóa (Pluvialis apri­caria), þúfutittlingur (Anthus pratensis) og snjótittlingur (Plectrophenax nivalis). Beitiland heiðagæsar (Anser barachyrhynchus).

Líkar vistgerðir

Rústamýravist og hengistararflóavist.

Útbreiðsla

Lítil og dreifð hálendisvistgerð sem er algengust á gosbeltinu, umhverfis Hofsjökul og norðan Mýrdalsjökuls.

Verndargildi

Miðlungs. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.