Sjávarkletta- og eyjavist

L7.7 Sjávarkletta- og eyjavist

Eunis-flokkun: B3.31 Atlantic sea-cliff communities.

Lýsing

Mjög gróskumikið gras- og blómlendi í fuglabjörgum og eyjum undir miklum áhrifum af sjávarseltu og áburði frá sjófugli. Gróður breytilegur eftir vaxtarstöðum; skarfakál, holurt, o.fl. tegundir eru algengar í björgum, en hreinna graslendi með túnvingli, vallarsveifgrasi og blómjurtum á sléttlendi ofan fjöru og brúna. Halli allt frá sléttlendi til þverhnípis. Gróður er allhávaxinn, æðplöntur ríkjandi en lítið um mosa og fléttur.

Plöntur

Fjöldi tegunda æðplantna, mosa og fléttna er undir meðallagi. Ríkjandi tegundir eru ætihvönn (Angelica archangelica), melgresi (Leymus arenarius) og bugðupuntur (Deschampsia flexuosa). Af mosum eru algengastir engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus), brekkusigð (Sanionia orthothecioides) og ögurmosi (Ulota phyllantha) en af fléttum finnast helst lundatarga (Lecanora straminea) og klappa­gráma (Physcia caesia).

Jarðvegur

Áfoksjörð er ríkjandi, jarðvegur er fremur grunnur, mjög ríkur af kolefni og sýrustig fremur lágt.

Fuglar

Mjög ríkulegt fuglalíf, sjófuglategundir algengastar, einnig landfuglar eins og snjótittlingur (Plectro­phenax nivalis), maríuerla (Motacilla alba), hrafn (Corvus corax) og stelkur (Tringa totanus), hrossagaukur (Gallinago gallinago) og haförn (Haliaeetus albicilla) í eyjum og hólmum.

Líkar vistgerðir

Blómgresisvist og língresis- og vingulvist.

Útbreiðsla

Finnst í öllum landshlutum þar sem sjófuglabyggðir eru í strandbjörgum, eyjum og hólmum. Mest í Vestmannaeyjum, á Reykjanesskaga, við Breiðafjörð, á Vestfjörðum og með norður- og austurströnd landsins.

Verndargildi

Hátt. Vistgerðin er á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.