Uppgræðslur

Uppgræðslur

L14.5

Eunis-flokkun

Nýr flokkur, tillaga. E5.16 Land reclamation grass fields.

Lýsing

Svæði þar sem grösum hefur verið sáð til uppgræðslu og áburði dreift, á melum, söndum, í vegköntum og öðru raski. Grös viðhaldast að jafnaði við endurtekna áburðargjöf en gisna og hverfa eftir að henni er hætt á nokkrum árum. Þar sem aðstæður eru góðar þróast gróður yfir í moslendi og mólendi er árin líða.

Útbreiðsla

Í einhverjum mæli um allt land en mest á mela-, sanda- og uppblásturssvæðum landsins þar sem landgræðsla er stunduð, svo sem í Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Skaftafellssýslum, Suður-Þingeyjarsýslu og á hálendinu við Blöndulón og Hálslón.

 

Opna kortasjá