Víðimelavist

L1.4 Víðimelavist

Eunis-flokkun: H5.2 Glacial moraines with very sparse or no veg­etation

Lýsing

Allvel grónir, nokkuð grýttir, fremur þurrir melar á heiðum og til fjalla, einkum á landi sem farið er nokkuð að gróa. Yfirborð er yfirleitt stöðugt og sandfok lítið. Gróður er mjög lágvaxinn. Þekja æðplantna, mosa og lífrænnar jarðvegsskánar er svipuð en fléttuþekja frekar lítil.

Plöntur

Vistgerðin er miðlungi rík af æðplöntutegundum, fremur fátæk af mosum en fremur rík af fléttum. Af æðplöntum er mest um grasvíði (Salix herbacea), túnvingul (Festuca rubra subsp. richardsonii) og holtasóley (Dryas octopetala). Algengastir mosa eru melagambri (Racomitrium ericoides), hraungambri (R. lanuginosum) og holtasóti (Andreaea rupestris) en algengustu fléttur eru fölvakarta (Porpidia melinodes), vikurbreyskja (Stereocaulon arcticum) og dvergkarta (Tremolecia atrata).

Jarðvegur

Er miðlungs þykkur, flokkast sem melajörð og sandjörð, er með frekar lágt kolefnisinnihald en sýrustig fremur hátt.

Fuglar

Fábreytt fuglalíf og strjált varp, stöku snjótittlingar (Plectrophenax nivalis), sendlingar (Calidris maritima) og heiðlóur (Pluvialis apricaria).

Líkar vistgerðir

Melagambravist.

Útbreiðsla

Útbreidd á miðhálendinu og til fjalla á Vestfjörðum og Austfjörðum. Finnst einkum þar sem land er nokkuð grýtt og yfirborð stöðugt.

Verndargildi

Lágt.