Búrfellshraun

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Frá Hringvegi til suðvesturs að Lúdent, þaðan til suðuausturs að norðurenda Hvannfells, síðan til austurs að Búrfelli og með Vestari-Skógarmannafjöllum til norðurs og sveigir síðan til norðvesturs að þjóðvegi.

Lýsing

Mikil hraunbreiða austan Námafjalls og Grjóta. Úfið hraun, vaxið birkikjarri, uppblástursgeirar við vestur- og suðurjaðar svæðisins. Óbyggt svæði og lítt snortið. Er á afrétti Mývetninga og er því sumarbeit sauðfjár.

Forsendur fyrir vali

Eitt stærsta, samfellda birkiskóglendi landsins, lágvaxið, gisið birkikjarr (kjarrskógavist), birki í framrás á svæðinu, þrátt fyrir beit. Mikilvægt búsvæði fyrir rjúpu og fálka.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
Skóglendi
35,11
2

Ógnir

Sandfok og uppblástur við vestur- og suðurjaðar, sauðfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Stilla sauðfjárbeit í hóf, tryggja að skóglendi fari fram, varnir gegn sandfoki.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

50,6 km2
Hlutfall land 100%