Vestmannsvatn

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Vestmannsvatn ásamt nálægum vötnum og tjörnum umhverfis.

Lýsing

Frekar grunn, gróðurmikil og næringarrík vötn, tjarnir og flæðilönd. Graslendi og mólendi þar sem þurrara er og birkiskógur austan Vestmannsvatns. Landbúnaður er stundaður á svæðinu og eins silungsveiði, aðallega bleikja og urriði en einnig lax. Nokkur frístundabyggð.

Forsendur fyrir vali

Mikið og fjölbreytt fuglalíf og nær flórgoði alþjóðlegum verndarviðmiðum.

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Flórgoði (Podiceps auritus) Varp
18
2004
3,0

Ógnir

Aukin frístundabyggð og ferðamennska, silungsveiðar og skógrækt.   

Aðgerðir til verndar

Svæðið hefur verið friðað frá 1977 og eru núverandi friðlýsingarskilmálar taldir fullnægjandi. Styrkja þarf vernd búsvæða í stjórnunar- og verndaráætlun. Stýra þarf umferð ferðafólks og veiðimanna, sérstaklega á viðkvæmum tímum fyrir dýralíf s.s. á varptíma.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Vestmannsvatn Friðland

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

5,7 km2
Hlutfall land 56%
Hlutfall ferskvatn 44%