Grímstunguheiði-Blanda

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Heiðar upp af Víðidal og Blöndudal, frá Hrafnabjargatungu norðan Gilsvatns og suður fyrir Þrístiklu og Gedduvatn. Að austan eru mörkin um Rugludalsbungu og vestur yfir Gedduhóla og um Rjóðurháls.

Lýsing

Vel gróið heiðaflæmi með votlendi, tjörnum og vötnum. Beitilönd búfjár og silungsveiði í vötnum.

Forsendur fyrir vali

Alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir álft, bæði á varptíma og fjaðrafellitíma, sem og himbrima í varpi.

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Himbrimi (Gavia immer) Varp
16
2016
3,0
Álft (Cygnus cygnus) Varp
157
2012
1,0

Ógnir

Virkjanir og veiðimennska.

Aðgerðir til verndar

Tryggja að búsvæði og farleiðir fugla verði ekki skert. Stýra þarf nýtingu veiðimanna og umferð þeirra um svæðið.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-12-03

Size

369,6 km2
Hlutfall land 90%
Hlutfall ferskvatn 10%