Húnaflói

Svæðið er tilnefnt vegna sela.

Mörk

Strandlengja, eyjar og sker í Húnaflóa innan fimm aðskildra svæða. Þau eru Kaldbaksvík suður að Grímsey að meðtöldum Þorkelsskerjum, Kollafjörður, Hrútafjörður að vestanverðu frá Guðlaugshöfða að Hrútey, Heggstaðanes frá Skriðulæk að ósum Miðjarðarár og Vatnsnes frá Skarði að Teistutanga.

Lýsing

Húnaflói er breiður flói á milli Stranda og Skaga. Hann er um 50 km breiður og 100 km langur. Inn af honum ganga nokkrir ólíkir og misstórir firðir þar sem eru margir sveitabæir og búskapur stundaður. Meðal hlunninda teljast selveiðar (til dæmis í Ófeigsfirði), fiskveiðar, fugla- og eggjataka (til dæmis í Grímsey) og dúntekja víðast hvar. Á síðari árum hefur auk þess verið fiskeldi og kræklingavinnsla í Steingrímsfirði og viðamikil laxveiði í Húnaþingi. Á svæðinu er ríkulegt fuglalíf og selur kæpir víða á eyjum og skerjum meðfram ströndinni. Frístundabyggð og ferðaþjónusta er vaxandi á svæðinu, þar með talið sjávartengd ferðamennska þar sem skoðaðir eru hvalir í fjörðum og selir í látrum, bæði frá sjó og af landi.

Forsendur fyrir vali

Þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, beinar veiðar og hjáveiðar, og truflun.

Selir

Nafn Lægsti fjöldi (ár) Hæsti fjöldi (ár) Hæsta hlutfall af Norðvesturland (ár) Hæsta hlutfall af íslenskum stofni (%) (ár) Núverandi hlutfall af íslenskum stofni (ár)
Landselur (Phoca vitulina)
261,0 (2016)
2.822,0 (1985)
72,3 (2003)
29,0 (1995)
13,6 (2018)

Ógnir

Í Húnaflóa hafa verið landselslátur með samtals yfir 2800 selum og allt að 29% af heildarstofninum en þar hefur selum fækkað mikið á undanförnum árum. Stærstu látrin (>1900 selir) eru við Vatnsnes en einnig eru stór látur í Kollafirði (>200), V-Hrútafirði (>300) og á Heggstaðanesi (>400).

Aðgerðir til verndar

Tryggja þarf selum vernd í látrum og á nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuöflun fer fram. Selasetur Íslands hefur sett upp upplýsingaskilti og reynt að stýra umferð ferðamanna á Vatnsnesi.

Núverandi vernd

Engin

Fleiri myndir

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2020-12-03

Size

188,8 km2
Hlutfall land 1%
Hlutfall sjór 94%
Hlutfall strönd 6%
Hlutfall ferskvatn 1%