Kolufossar

Svæðið er tilnefnt vegna jarðminja.

Mörk

Mörk miðast við gljúfur og fossa í Víðidalsá í Víðidal, nyrðri mörk eru rétt sunnan við bæinn Hvarf og þau syðri á móts við bæinn Kolugil. Miðað er við 200 m jaðarsvæði frá bakkabrún árinnar. 

Lýsing

Efst í Kolugljúfri í Víðidal er röð vatnsmikilla fossa, Kolufossa. Þar má nefna Efrifoss, Kolufoss og Neðri-Kolufoss. Gljúfrið er þröngt, um 1 km að lengd og 30 m djúpt og hefur grafist í gegnum um 3 milljóna ára gömul basalthraunlög og millilög. Bílfær brú liggur yfir ána á milli fossanna og eru útsýnisstaðir beggja vegna gljúfursins. Umhverfið einkennist af hefðbundnum landbúnaðarháttum.

Forsendur fyrir vali

Vatnsmiklir og tilkomumiklir fossar.

Ógnir

Aukin ásókn ferðamanna og vatnsaflsvirkjanir.

Aðgerðir til verndar

Innviðauppbygging og stjórnun gangandi umferðar. Tryggja þarf að vatnsrennsli verði ekki skert.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Kolugil og Bakkabrúnir í Víðidal Aðrar náttúruminjar
Náttúruverndarlög Aðrar náttúruminjar

Fleiri myndir

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2020-12-03

Size

0,5 km2