Fossabrekkur

Svæðið er tilnefnt vegna jarðminja. Það er innan tillögusvæðisins Ytri-Rangá, sem tilnefnt er vegna ferskvatnsvistgerða.

Mörk

Mörk miðast við fossbrún og 200 m jaðarsvæði út frá henni.

Lýsing

Fossabrekkur eru í Rangárbotnum þar sem Ytri-Rangá, sem er vatnsmikil lindá og myndar gróðurvin í sendnum auðnum, sprettur fram í láginni vestan Næfurholtsfjalla sunnan Landmannaleiðar. Auðnirnar eru víðáttumiklar og að miklu leyti myndaðar í gjóskugosum frá Heklu. Gjóskubunkarnir hafa mikla vatnsleiðni og sígur leysinga- og úrkomuvatn í gegnum gjóskulögin og sprettur fram sem kaldar lindir í Rangárbotnum. Lágir en breiðir fossarnir eru þar sem Ytri-Rangá fellur fram af Sigölduhrauni, en hraunið á uppruna sinn í Bárðarbungu-eldstöðvakerfinu og rann fyrir um 4.500–7.000 árum.

Fossabrekkur er vinsæll viðkomustaður ferðamanna en aðgengi að þeim er gott af Landvegi.

Forsendur fyrir vali

Formfagur lindárfoss þar sem áin myndar gróðurvin í ljósleitum gjóskuauðnum Heklu. Með bökkum árinnar eru hvannstóð og grösugir bollar sem skapa miklar andstæður við vikurauðnirnar umhverfis.

Ógnir

Vikurvinnsla, frístundabyggð, ferðamennska og ágengar tegundir.

Aðgerðir til verndar

Banna námavinnslu í grennd við fossana, byggja upp innviði til varnar skemmdum vegna átroðnings, koma í veg fyrir dreifingu ágengra tegunda og tryggja að jaðarsvæðum sé ekki raskað í að minnsta kosti 200 m fjarlægð frá útmörkum Rangárbotnanna.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Hekla Aðrar náttúruminjar
Náttúruverndarlög Aðrar náttúruminjar
Ytri-Rangá Aðrar náttúruminjar

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2020-12-03

Stærð

0,2 km2