Leirvogsvatn

Svæðið er tilnefnt vegna vatnavistgerðar.

Mörk

Frá Hádegisholti suður um og austur fyrir Bugðuflóa og að vegi norðan vatnsins.

Lýsing

Leirvogsvatn er um 1 km2 að flatarmáli og meðaldjúpt (mesta dýpi um 24 m). Grýtt fjörubelti er meðfram vatnsbökkum, þar fyrir utan er mjúkur setbotn þar sem vatnagróður festir rætur og er þekja hans þó nokkur. Á grunnum svæðum sem teygja sig út frá bökkum vex álftalaukur og tjarnalaukur. Bugða rennur í vatnið að norðaustan og úr því rennur Leirvogsá til sjávar. Votlendi og lyngmóar einkenna umhverfi vatnsins en einnig eru mosaþembur áberandi. Veiði er stunduð þar sem bæði bleikja og urriði eru í vatninu og er búfjárbeit og útivist stunduð í nágrenni þess.

Forsendur fyrir vali

Í vatninu vex bæði álftalaukur og tjarnalaukur á afmörkuðum svæðum. Vatnið er tiltölulega lítið raskað.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Ferskvatn
1,20
2

Ógnir

Engar þekktar.

Aðgerðir til verndar

Tryggja vernd vistgerða. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti  100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

5,1 km2
Hlutfall land 75%
Hlutfall ferskvatn 25%