Kaldalón

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Mörk

Að suðvestan frá mynni Kaldalóns utan Lónseyrar og Seleyrar og inn að jökli að norðaustan, að mestu með fjallsbrúnum að norðvestan og suðaustan þar á milli.

Lýsing

Mjög fjölbreytt svæði að landslagi og vistgerðum, frá jökli í dalbotni, út um land sem jökull er að hopa af, jökulöldur, ár, áreyrar, tjarnir, fitjar, leirur, fjörur og grunnsævi. Brattar hlíðar beggja vegna dals og sjávar, vaxnar skógarkjarri neðantil, skreyttar dýjum, lækjum og fönnum er ofar dregur. Þjóðvegur liggur um svæðið og þverar það, gamlir framræsluskurðir ofan vegar í landi sem virðist ekki nytjað lengur.

Forsendur fyrir vali

Mikill birkiskógur í hlíðum (kjarrskógavist) og gulstararfitjavist neðan vegar eru forgangsvistgerðir svæðisins. Af öðrum vistgerðum má nefna starungsmýravist og kræklingsleirur.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
0,74
9
Land
Skóglendi
3,31

Ógnir

Ferðamennska, skógrækt og útbreiðsla framandi tegunda.

Aðgerðir til verndar

Takmarka framkvæmdir og ræktun á svæðinu, endurheimt votlendis þar sem land er ekki lengur nytjað.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

33,2 km2
Hlutfall land 79%
Hlutfall sjór 6%
Hlutfall strönd 13%
Hlutfall ferskvatn 1%