Fuglar

Válistaflokkun fugla er unnin í samræmi við hættuflokka Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) frá árinu 2017. Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands tekur mið af henni.

Válisti fugla 2018 er nýjasta mat Náttúrufræðistofnunar Íslands á fuglategundum samkvæmt viðmiðum alþjóðanáttúruverndarsambandsins, IUCN. Skoðaðar voru allar fuglategundir sem hafa sést hér en í samræmi við leiðbeiningar IUCN um svæðisbundna válista voru einungis metnar þær tegundir sem hafa orpið hér reglulega í a.m.k. 10 ár samfellt eða eru hér reglulegir gestir. Válistinn telur alls 41 tegund en 50 tegundir voru metnar að auki sem falla ekki undir skilyrði válistaflokkunar IUCN.

Válisti fugla, Válisti 2: fuglar (pdf, 12,6 MB), var fyrst gefinn út árið 2000. Í honum er að finna skrá yfir 32 tegundir íslenskra fugla, sem áttu undir högg að sækja hér á landi, voru í útrýmingarhættu eða hafði verið útrýmt. Í ritinu er fjallað um útbreiðslu þessara fugla á landinu, lífshætti, stofnstærð, helstu ógnanir og stöðu á heimsvísu.

Nánari umfjöllun um Válista og friðun dýra.