Umsagnir 2003

Umsagnir 2003

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
02.12.2003 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um afléttingu veiðibanns á rjúpu sbr. þskj. 154
25.11.2003 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort, 128. mál
25.11.2003 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um friðlýsingu Jökulsár á fjöllum, 19. mál
25.11.2003 Umsögn um þingsályktun um breytingar á stjórnarskrá (þskj. 3 - 3. mál)
10.11.2003 Umsögn um frumvarp til laga um verndun hafs og stranda, 162. mál heildarlög
31.10.2003 Minnisblað um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/1990 og nr. 25/1993 (lax- og silungsveiði)
12.06.2003 Álit á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði, lögum um innflutning dýra og lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim
05.05.2003 Umsögn um frumvarp til laga um verndum Mývatns og Laxár í Suður- Þingeyjarsýslu, 637. mál, heildarlög
03.03.2003 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukinn tollkvóta hreindýrakjöts, 250. mál
03.03.2003 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um nýtingu innlends trjáviðar, 154. mál
17.02.2003 Umsögn um frumvörp til laga um Orkustofnun og Íslenskar orkurannsóknir
04.02.2003 Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 64/1994 (404. mál)
30.01.2003 Umsögn um þingsályktunartillögu um neysluvatn
28.01.2003 Umsögn um frumvarp til laga um verndun hafs og stranda

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
17.12.2003 Fjölgun vargfugls
12.12.2003 Umsögn um Suðurstrandaveg – ábendingar og athugasemdir vegna skýrslu um mat á umhverfisáhrifum
09.12.2003 Umsögn um breytingu á deiliskipulagi Háskóla Íslands austan Suðurgötu
28.11.2003 Umsögn um tilraun til að sleppa fasönum til skotveiða
19.11.2003 Umsögn vegna beiðni um tímabundinn útflutning á dýrabeinum í rannsóknaskyni
18.11.2003 Umsögn um beiðni um að sleppa fasönum til skotveiða
10.11.2003 Umsögn um rannsóknarleyfi á vatnasvæði í Grábrókarhrauni
18.08.2003 Umsögn um drög að reglugerð um eyðingu meindýra
15.08.2003 Umsögn um undanþágu til veiða á grágæs vegna tjóns
04.07.2003 Umsögn um ályktun Búnaðarþings um tjón af völdum álfta
06.06.2003 Umsögn um skýrslu Íslands til FAO um erfðaauðlindir í búfé
21.05.2003 Umsögn vegna hrafntinnunáms
20.05.2003 Umsögn um umsókn Hitaveitu Suðurnesja um rannsóknarleyfi i Vestmannaeyjum
20.05.2003 Umsögn um umsókn HS og OR um rannsóknarleyfi í Brennisteinsfjöllum
20.05.2003 Umsögn um umsókn Þeistareykja ehf um framlengingu rannsóknarleyfis
10.05.2003 Fuglarannsóknastöð á Höfn í Hornafirði
28.05.2003 Umsögn vegna umsóknar Kötluvikurs um leyfi til vikurnáms á Mýrdalssandi