Umsagnir 2004

Umsagnir 2004

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
02.12.2004 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingalögum
01.12.2004 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 (eldri námur)
01.12.2004 Umsögn um frumvarp til laga um forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma
23.04.2004 Umsögn um frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum
13.04.2004 Umsögn um frumvörp til ábúðarlaga og jarðarlaga
06.04.2004 Umsögn um frumvarp til laga um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
22.03.2004 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 58/2000, um yrkisrétt
19.03.2004 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stofnun vetnisráðs
18.03.2004 Umsögn um frumvarp til laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum
16.03.2004 Umsögn um frumvarp til laga um verndun Mývatns og Laxár
16.03.2004 Umsögn um þingsályktunartillögu um rannsóknir á afdrifum laxa í sjó, 284. mál
16.03.2004 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um grundvöll búvöruframleiðslunnar og stuðning við byggð í sveitum
23.02.2004 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2004 - 2008
15.01.2004 Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum og um breytingu á byggingar- og skipulagslögum

 

Dags. Efni umsagnar
12.04.2004 Umsögn um umsókn til markaðssetningar olíurepju í Evrópusambandinu
16.02.2004 Endurnýjun á leyfi til að veiða kanínur í Heimaey
09.02.2004 Umsögn um breytingu á friðlýsingu Herdísarvíkurfriðlands
06.02.2004 Umsögn um nýtingarleyfi á heitu vatni fyrir Orkuveitu Reykjvíkur
07.01.2004 Umsögn um nýtingarleyfi fyrir Hitaveitu Suðurnesja á Reykjanesi