Umsagnir 2006

Umsagnir 2006

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
24.11.2006 Frumvarp um breytingar á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
25.04.2006 Frumvarp um landmælingar og grunnkortagerð
25.04.2006 Þingsályktunartillaga um rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu
25.04.2006 Frumvarp um skráningu losunar gróðurhúsalofttegunda
19.04.2006 Frumvarp um varnir gegn fiskisjúkdómum
19.04.2006 Frumvarp um Veiðimálastofnun
19.04.2006 Frumvarp um eldi vatnafiska
19.04.2006 Frumvarp um lax- og silungsveiði
19.04.2006 Frumvarp til laga um fiskrækt
03.04.2006 Þingsályktunartillaga um rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshafið
24.03.2006 Þingsályktunartillaga um samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofninum í Norður-Atlantshafi
24.03.2006 Þingsályktunartillaga um samstarf Vestur-Norðurlanda
21.03.2006 Frumvarp um landshlutaverkefni í skógrækt
16.03.2006 Þingsályktun um djúpborun á Íslandi
 03.03.2006 Frumvarp um Búrfellsvirkjun
 03.03.2006 Þingsályktunartillaga um fiskverndarsvæði við Ísland
 03.03.2006 Frumvarp um umferðarlög
 03.03.2006 Frumvarp um stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
04.12.2006 Umsögn Rannsóknarleyfi fyrir Hitaveitu Suðurnesja í Krýsuvík
05.09.2006 Erindi frá Náttúrustofu Norðausturlands varðandi leyfi til veiða á öndum í rannsóknarskyni
23.08.2006 Umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um rannsóknaleyfi til rannsókna á vatnsgæfni uppspretta
23.08.2006 Umsókn Orkuveitu Reykjavíkur á nýtingarleyfi á kaldavatnslindum
22.08.2006 Umsókn Vatnsveitu Hafnarfjarðar um rannsóknarleyfi á grunnvatni
19.07.2006 Umsókn um útflutning lundaunga til Loro Parque, Tenerife
01.06.2006 Erindi iðnaðarráðuneytisins á rannsóknarleyfi Orkuveitu Reykjavikur við Hagavatn vegna Hagavatnsvirkjunar
30.05.2006 Umsókn Hitaveitu Suðurnesja um leyfi til rannsókna á jarðhita á Reykjanesi
24.05.2006 Umsögn um undanþágu til að veiða lunda við Vestmannaeyjar
09.05.2006 Umsögn vegna rannsókna á fuglum