Umsagnir 2009

Umsagnir 2009

Umsagnir um Þingmál

Dags. Efni umsagnar
20.11.2009 Þingsályktunartillaga_um_nátturuverndaráætlun_2009-2013
06.07.2009 Frumvarp_til_laga_um_hvalveiðar
19.06.2009 Hagsmunir_Íslands_í_loftslagsmálum,_tillaga_til_þingsályktunar
15.06.2009 Umsögn_um_þingsályktunartillögur_er_varða_aðild_að_Evrópusambandinu
05.06.2009 Frumvarp_til_laga_um_erfðabreyttar_lífverur,_breyting_á_gildandi_lögum
03.06.2009 Frumvarp_til_laga_um_meðhöndlun_úrgangs
03.06.2009 Frumvarp_til_laga_um_eiturefni_og_hættuleg_efni
23.03.2009 Heimild_til_samninga_um_álver_í_Helguvík
18.03.2009 Þingsályktunartillaga_um_hagsmuni_Íslands_í_loftslagsmálum
17.03.2009 Frumvarp_til_laga_um_breytingu_á_lögum_nr._64/1965_og_lögum_nr._116/2006
16.03.2009 Þingsályktunartillaga_um_skattaívilnanir_vegna_rannsókna_og_þróunarverkefna

09.03.2009

Frumvarp_til_laga_um_breytingu_á_lögum_um_náttúruvernd,_landvarsla

09.03.2009

Tillaga_til_þingsályktunar_um_þríhnjúkahellir
23.02.2009 Frumvarp_til_laga_um_stjórn_fiskveiða,_63._mál
12.01.2009 Frumvarp_til_laga_um_stjórn_fiskveiða_207._mál
12.01.2009 Þingsályktunartillaga_um_Náttúruverndaráætlun_2009-2013
07.01.2009 Frumvarp_til_laga_um_uppbyggingu_og_rekstur_fráveitna

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
02.12.2009 Landnýtingaráætlun_fyrir_ferðamennsku_á_miðhálendinu
12.10.2009 Leyfi_til_sleppingar_á_erfðabreyttum_lífverum,_stjórnsýslukæra
11.09.2009 Vestfjarðarvegur,_stjórnsýslukæra
19.08.2009 Álit_vegna_kæru,_Norðausturvegur,_Hófaskarðsleið_vid_Klapparós
05.08.2009 Undanþága_frá_lögum
17.04.2009 Innflutningur_á_Grænlandsfálka_frá_Hollandi
14.04.2009 Umsögn um útiræktun_á_erfðabreyttu_byggi
12.01.2009 Rannsóknarboranir_við_Kröflu_í_Skútustaðahreppi,_tillaga_að_matsáætlun
12.01.2009 Rannsóknarboranir_í_Gjástykki,_tillaga_að_matsáætlun
12.01.2009 Rannsóknarboranir_á_Þeistareykjum,_tillaga_að_matsáætlun