Umsagnir 2011

Umsagnir 2011

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
05.12.2011 Umsögn um frumvarp til laga um upplýsingarétt um umhverfismál  
05.12.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um Vefmyndasafn Íslands  
05.12.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um fuglaskoðunarstöð í Garði  
05.12.2011 Umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll)  
05.12.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs  
01.12.2011 Umsögn um frumvarp til laga um náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.)  
17.11.2011 Umsögn um frumvarpsdrög um breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum  
14.11.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi  
03.11.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland  
16.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um uppbyggingu á Vestfjarðarvegi  
05.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum  
05.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála, heildarlög  
05.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um innleiðingu Árósarsamningsins  
03.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis  
03.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu - heildarlög  
03.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um skattlagningu á kolvetnisvinnslu  
03.05.2011 Umsögn um frumvarp til laga um vatnalög og rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu  
13.04.2011 Umsögn um frumvarp til laga um virkjun neðri hlutar Þjórsár  
07.04.2011 Umsögn um frumvarp til laga um ferðamálaáætlun 2011-2020  
14.03.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um metanframleiðslu  
23.02.2011 Umsögn um frumvarp til laga um virðisaukaskatt  
07.02.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um orkuskipti í samgöngum
07.02.2011 Umsögn um frumvarp til laga um efni og efnablöndur, eiturefni og hættuleg efni  
01.02.2011 Umsögn um frumvarp til laga um innleiðingu Árósarsamningsins
01.02.2011 Umsögn um frumvarp til laga um umhverfisábyrgð

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
19.12.2011 Umsögn um leyfisósk til rannsókna á hveraörverum  
13.12.2011 Umsögn um innflutning á hermannaflugu til ræktunar sem fiskifóður  
18.10.2011 Umsögn um umsókn um nýtingarleyfi í landi Laugamýrar, Borðeyrarbæjar  
20.09.2011 Umsögn um rannsóknarleyfi vegna virkjunar í Svartá í Bárðadal  
12.09.2011 Umsögn um ósk um leyfi til að veiða margæs og blesgæs í rannsóknarskyni  
05.09.2011 Umsögn um nýtingarleyfi á jarðhita í Skarðsdal  
05.09.2011 Umsögn um mat á umhverfisáhrifum vegna Vestfjarðavegar  
22.08.2011 Umsögn um flugsegulmælingar  
15.08.2011 Umsögn um reglugerð um stjórn vatnamála  
12.08.2011 Umsögn um drög að reglugerð um landsskipulagsstefnu  
12.08.2011 Umsögn um drög að reglugerð um framkvæmdaleyfi skv. skipulagslögum  
25.07.2011 Umsögn um umsókn um leyfi til rannsókna á norðurhluta Drekasvæðis  
25.07.2011 Umsögn um nýtingarleyfi á heitavatnsholum í landi Stóra Klofa  
15.07.2011 Umsögn um Náttúruverndaráætlun 2009-2013, friðlýsing plantna og fléttna  
15.07.2011 Umsögn um innflutning á Senegalflúru  
24.06.2011 Umsögn um undanþágu til veiði á lunda í rannsóknarskyni  
08.06.2011 Umsögn um innflutning á Senegalflúru  
07.06.2011 Umsögn um deiliskipulag fyrir Reykjanes, Ísafjarðardjúi, Súðavíkurhreppi  
06.06.2011 Umsögn um umsókn um leyfi til myndatöku í Surtsey  
06.06.2011 Umsögn um rannsóknir í Leiruvog Mosfellsbæ  
06.06.2011 Umsögn um rannsóknir við Arnarnesstrýtur Eyjafirði  
24.05.2011 Umsögn um umsókn um leyfi til að skjóta fugla sem valda tjóni  
09.05.2011 Umsögn um breytingu á mörkum friðlands við Varmárósa, Mosfellsbæ
09.05.2011 Umsögn um rannsóknarleyfi í fjallinu Keis í Kerlingarfjöllum  
02.05.2011 Umsögn um innflutning á ránbjöllu frá Hollandi  
27.04.2011 Umsögn um umsókn Skagafjarðaveitna ehf. um nýtingarleyfi á jarðhita í landi Langhúsa í Fljótum
13.04.2011 Umsögn um náttúrufræðilegt gildi Þríhnúkagígs og tengdra minja um eldvirkni  
25.03.2011 Umsögn um tillögu að matsáætlun vegna vestfjarðarvegar milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði - II  
24.03.2011 Umsögn um tillögur fuglaverndar um breytingu á veiðitíma nokkurra fuglategunda  
24.03.2011 Umsögn um þingsályktunartillögu um uppbyggingu Náttúrugripasafns á Selfossi í Árborg  
15.03.2011 Umsögn um nýtingarleyfi á heitu vatni að Kleppjárnsreykjum  
15.03.2011 Umsögn um tillögu að matsáætlun vegna vestfjarðarvegar milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði  
23.02.2011 Umsögn vegna rannsóknarleyfi vegna falls úr Hágöngulóni  
17.02.2011 Umsögn um tillögu að friðlýsingu Berserkjahrauns  
14.02.2011 Umsögn um skýrslu starfshóps um vernd Breiðafjarðar  
31.01.2011 Umsögn um nýtingu á köldu vatni úr óskiptu landi við Ingólfsfjall  
04.01.2011 Umsögn um aðgerðir vegna tjóns af völdum álfta og gæsa