Umsagnir 2013

Umsagnir 2013

Umsagnir um þingmál

Dags. Efni umsagnar
16.12.2013 Umsögn um frumvarp til laga um brottfall laga um náttúruvernd, nr. 60/2013, 167. mál 
18.11.2013 Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 
18.11.2013 Tillaga til þingsályktunar endurskoðun laga og reglna með tilliti til myglusveppa og tjóns af völdum þeirra 
03.09.2013 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum 
25.02.2013 Umsögn um þingsályktunartillögu um skilgreiningu auðlinda, 35. mál 
07.02.2013 Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um frumvarp til nýrra náttúruverndarlaga.

Aðrar umsagnir

Dags. Efni umsagnar
13.11.2013 Umsögn vegna fyrirliggjandi gagna um þrjá virkjunarkosti í Þjórsá 
28.10.2013 Umsögn um framkvæmdir við Geiteyjarströnd I, Mývatnssveit 
14.08.2013 Umsögn um ræktun hreindýra á Íslandi
30.07.2013 Umsögn um nýtingarleyfi fyrir borholu HU-03 Húsavík
26.06.2013 Umsögn um rannsóknaleyfi til jarðhitaleitar í landi Reykja í Húnavatnshreppi 
04.06.2013 Umsögn um tilraunaleyfi fyrir ræktun á krækling, Góa ehf.
04.06.2013 Umsögn um ræktunarleyfi fyrir krækling hjá Hvammskel ehf. 
24.05.2013 Umsögn um undanþágu til að mynda erni við hreiður, umsókn Markúsar Karls Valssonar
24.05.2013 Umsögn um undanþágu til að mynda erni við hreiður, umsókn Guðmundar H. Jóhannessonar
24.05.2013 Umsögn um undanþágu til að mynda erni og fálka við hreiður, umsókn Daníels Bergmann 
24.05.2013 Umsögn um innflutning á tegundinni Avicularia acivularia 
10.05.2013 Umsókn um leyfi til að mynda Þórshana 
30.04.2013 Umsögn vegna myndatöku við hreiður friðaðra fuglategunda 
07.03.2013 Umsókn HS Orku hf vegna nýtingarleyfi á grunnvatni og jarðsjó Reykjanesi 
07.03.2013 Stolt Sea Farm Holdings umsókn um nýtingu á vatni á Reykjanesi 
25.02.2013 Umsögn um rannsóknir á hverastrýtum
05.02.2013 Umsögn um kræklingarækt í Vatnsleysuvík