Kristinn Haukur Skarphéðinsson

Dýravistfræðingur

M.Sc. wildlife ecology

Books and book chapters

  2017

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Frumherjinn í fuglamyndun. Í Ingunn Jónsdóttir, ritstj. Fuglarnir, fjörðurinn og landið: ljósmyndir Björns Björnssonar. Rit Þjóðminjasafns Íslands 45, bls. 24–29 og 86–87. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. 

  2013

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Haförninn.  Reykjavík: Fuglavernd í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands. 46 bls. (Höfundur texta)

  2011

  • Ásrún Elmarsdóttir, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Jónasson og Sigmundur Einarsson 2011. Geology, vegetation and wildlife of the Fjallabak Nature Reserve. Í Ólafur Örn Haraldsson. Fjallabak Nature Reserve, bls. 14–47 og 152–155. Reykjavík: Ferðafélag Íslands. Ensk þýðing á náttúrufarskafla er birtist í Árbók Ferðafélagsins 2010.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Verndun og endurreisn íslenska arnarstofnsins. Í Ása L. Aradóttir og Guðmundur Halldórsson, ritstj. Vistheimt á Íslandi, bls. 107-109. Útg. Reykjavík: Landbúnaðarháskóli Íslands og Landgræðsla ríkisins.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Eftirmáli: um Benedikt Gröndal. Í Benedikt Gröndal, Íslenzkir fuglar teiknaðir af Benedikt Gröndal, bls. 234-253 Reykjavík: Crymogea, í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Ævar Petersen og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Skýringar. Í Benedikt Gröndal, Íslenzkir fuglar teiknaðir af Benedikt Gröndal, bls. 221–233. Reykjavík: Crymogea, í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2010

  • Ásrún Elmarsdóttir, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Jónasson og Sigmundur Einarsson. Náttúrufar í Friðlandi að Fjallabaki. - Árbók Ferðafélags Íslands 2010: 14-43; 247-252.

  2001

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Fuglaþáttur [Fuglar á Kili]. Bls. 30-33 í Árbók Ferðafélagsins 2001.

  2000

  • Náttúrufræðistofnun Íslands 2000. Válisti Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ævar Petersen tóku saman. 104 bls.

  1998

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1998. Keldusvín - fórnarlamb framræslu og minks. – Bls. 193-196 í: Jón S. Ólafsson (ritstj.) Íslensk votlendi - verndun og nýting. Háskólaútgáfan, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Einar Þorleifsson 1998. Keldusvín - útdauður varpfugl á Íslandi. – Bls. 266-296 í: Kvískerjabók. Höfn í Hornafirði. Sýslusafn Austur-Skaftafellssýslu.
  • Jón S. Ólafsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1998. Inngangur. – Bls. 7-10 í: Jón S. Ólafsson (ritstj.) Íslensk votlendi - verndun og nýting. Háskólaútgáfan, Reykjavík.

  1996

  • Ævar Petersen, Árni W. Hjálmarsson, Jóhann Ó. Hilmarsson, Ólafur Einarsson, Ólafur K. Nielsen, Kristinn H. Skarphéðinsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1996. Iceland. – Pp. 81-107 in: G. Aulén. Where to warch birds in Scandinavia (Hamlyn Birdwatching Guides). Hamlyn Reed Consumer Books Ltd., London.

  1994

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Tjón af völdum arna í æðarvörpum. – Skýrsla. Unnin af Náttúrufræðistofnun Íslands Fyrir Umhverfisráðuneytið. 120 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson, Gunnlaugur Pétursson og Jóhann Ó. Hilmarsson 1994. Útbreiðsla varpfugla á Suðvesturlandi (Könnun 1987-1992). – Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 25. 126 bls.

  1982

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1982. Spörfuglar. – Bls. 181-207 í: Arnþór Garðarsson (ritstj.). Fuglar. Rit Landverndar 8. Reykjavík. 216 bls.

  Articles in peer-reviewed journals

  2022

  • Günther, A., O. Krone, V. Svansson, A. Pohlmann, J. King, G.T. Hallgrimsson, K.H. Skarphéðinsson, H. Sigurðardóttir, S.R. Jónsson, M. Beer, B. Brugger og T. Harder 2022. Iceland as stepping stone for spread of highly pathogenic avian influenza virus between Europe and North America. Emerging Infectious Diseases 28(12). http://doi.org/10.3201/eid2812.221086

  2021

  • Hansen, C.C.R., S. Baleka, S.M. Guðjónsdóttir, J.A. Rasmussen, J.A.C. Ballesteros, G.T. Hallgrimsson, R.A. Stefansson, M. von Schmalensee, K.H. Skarphédinsson, A.L. Labansen, M. Leivits, K. Skelmose, C. Sonne, R. Dietz, D. Boertmann, I. Eulaers, M.D. Martin og S. Pálsson 2021. Distinctive mitogenomic lineages within populations of White-tailed Eagles. Ornithology 139(2): ukab081. DOI: 10.1093/ornithology/ukab081 

  2018

  • Þórisson, B., V. Méndez , J.A. Alves, J.A. Gill , K.H. Skarphéðinsson, S.N.V. Auhage, S.R. Vignisson, G.Ö. Benediktsson, B. Brynjólfsson, C. Gallo, H. Sturlaugsdóttir, P. Leifsson og T.G. Gunnarsson 2018. Population size of Oystercatchers Haematopus ostraleguswintering in Iceland. Bird Study 65: 274–278. DOI: 10.1080/00063657.2018.1478797

  2013

  • Þorkell Lindberg Þórarinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson, Guðmundur A. Guðmundsson, Halldór Walter Stefánsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Yann Kolbeinsson 2013. Fuglar á Austursandi við Öxarfjörð. Bliki 32: 59-66.

  2008

  • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja Auhage 2008. Vetrarfuglatalningar 2008. Bliki 29: 62-64.

  2007

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Fuglalíf í Djúpvogshreppi. Bliki 28: 1-18.
  • F. Hailer, B. Helander, A. O. Folkestad, S. A. Ganusevich, S. Garstad, P. Hauff, C. Koren, V. B. Masterov, T. Nygård, J. A. Rudnick, S. Shiraki, K. Skarphedinsson, V. Volke, F. Wille and C. Vilà 2007. Phylogeography of the white-tailed eagle, a generalist with large dispersal capacity. Journal of biogeography 34: 1193–1206.

  2003

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Sea Eagles in Iceland: population trends and reproduction. Bls. 31-38 Í B. Hellander, M. Marquiss & B. Bowermann (ritstj.) SEA EAGLE 2000. Proceedings from an ineternational conference at Björkö, Sweden, 13-17 September 2000. Swedish Society for Nature Conservation/SNF & Åtta.45 Tryckeri AB. Stocholm.

  2000

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2000. Fuglalíf í Mýrarsýslu. Bliki 21:15-30.

  1996

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. The Common Eider - some ecological and economical aspects. Bull. Scand. Soc. Parasitol. 6(2): 90-97.

  1992

  • Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson og Ib Krag Petersen. 1992. Varpútbreiðsla og fjöldi hrafna á Íslandi. Bliki 11: 1-26.

  1991

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1991 Flækingsfuglar á Íslandi: Vaðfuglar 1 (lóur o.fl.). Náttúrufr. 61(1): 29-46.

  1990

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1990. Fuglalíf á Þingeyrarsandi. – Bliki 9: 67-68.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1990. Fuglalíf við Blönduós. Bliki 9: 21-28.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson og Guðmundur A. Guðmundsson 1990. Fuglalíf í Skógum, Skagafirði, og nágrenni, 1987. Bliki 9: 49-66.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen, Skarphéðinn Þórisson, Sverrir Thorstensen og S.A. Temple 1990. Breeding biology, movements, and persecution of Ravens in Iceland. Acta Nat. Isl. 33. 45 bls.
  • Karl Skírnisson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Skarphéðinn Þórisson og Ævar Petersen 1990. Fuglalíf við sex flugvelli: Samantekt. Bliki 9: 69-70.

  1989

  • Kristinn H. Skarphéðinsson, Skarphéðinn Þórisson og Páll Leifsson 1989. Fuglalíf í Seley við Reyðarfjörð. Bliki 7: 49-58.

  1985

  • Arnþór Garðarsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1985. Veturseta álftar á Íslandi. Bliki 4: 45-56.

  1984

  • Arnþór Garðarsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1984. A census of the Icelandic Whooper Swan population. Wildfowl 35: 37-47.

  1983

  • Erling Ólafsson, Ferdinand Jónsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1983. Kolþerna verpur á Íslandi. Bliki 2: 48-55.
  • Erling Ólafsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1983. Akurgæsir á villigötum. Bliki 1: 43-46.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1983. Fuglalíf í Hvannalindum. Bliki 1: 2-11.
  • Gunnlaugur Pétursson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1983. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1981. Bliki 1: 17-39.

  Scholarly abstracts

  2013

  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra. Tilkoma úttektar á lagalegri og stjórnsýslulegri stöðu og forsendur nefndar. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Veiðar til að fyrirbyggja tjón. Hvenær og til hvers? Tilkoma úttektar á lagalegri og stjórnsýslulegri stöðu og forsendur nefndar. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Sjávarspendýr við Ísland. Er þeim tryggð fullnægjandi vernd og veiðistjórnun? Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Snæbjörn Pálsson, Gunnar Þór Hallgrímsson, Menja von Schmalensee, Róbert A. Stefánsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Áhrif skyldleika á frjósemi íslenskra hafarna. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Tómas Grétar Gunnarsson, Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Vernd villtra fugla og spendýra. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Tómas Grétar Gunnarsson, Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Nytjaveiðar á villtum dýrum á Íslandi. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.

  2011

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Restoration of the Icelandic Sea Eagle in Iceland. Restoring the North – Challenges and opportunities. International Restoration Conference, Iceland, October 20-22, 2011. Pp. 18-21 in Guðmundur Halldórsson (ed.). Book of abstracts: Soil Conservation Service of Iceland and Agricultural University of Iceland.
  • Kristín Ólafsdóttir, Róbert  A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Elín V. Magnúsdóttir, Jörundur Svavarsson, Böðvar Þórisson, Hallgrímur Gunnarsson, Finnur Logi Jóhannsson,  Þorvaldur Björnsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Þrávirk lífræn eiturefni í íslenska hafarnarstofninum 2001-2011. Ráðstefna um umhverfismengun á Íslandi - vöktun og rannsóknir. Fyrirlestur og útdráttur í Ráðstefnuriti á bls. 12. KHS flutti fyrirlesturinn. Sjá, http://www.matis.is/media/radstefnur-matis/Umhverfismengun_Islandi_voktun_februar_2011.pdf.

  2010

  • Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Edda Oddsdóttir, Arne Fjellberg, Bjarni E. Guðleifsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson, María Ingimarsdóttir og Ólafur K. Níelsen 2010. Áhrif skógræktar á tegundafjölbreytni flóru og fánu: lokaniðurstöður SkógVistar. Fræðaþing landbúnaðarins 2010: 253-265.
  • Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Edda S. Oddsdóttir, Arne Fjellberg, Bjarni E. Guðleifsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson, María Ingimarsdóttir og Ólafur K. Nielsen. Áhrif skógræktar á tegundaauðgi planta, dýra og sveppa. - Íslenskar rannsóknir á líffræðilegri fjölbreytni. Ráðstefna Líffræðifélagsins og Vistfræðifélagsins í Norræna húsinu 27. nóvember 2010. Fyrirlestur og útdráttur í ráðstefnu hefti á bls. 10.

  2009

  • Guðmundur A. Guðmundsson, Svenja N.V. Auhage & Kristinn Haukur Skarphéðinsson. Vetrarfuglatalningar – hálfrar aldar vöktun á Suðvesturlandi. Afmælisráðstefna Líffræðifélagsins 6.-7. nóvember 2009. Útdráttur í ráðstefnuhefti (bls. 60).
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Vöktun íslenska arnarstofnsins í hálfa öld.  – Ársfundur Náttúrustofa, haldinn í Sandgerði 8. október 2009. Útdráttur í ráðstefnuhefti.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Landnám fugla á Íslandi. Líffræðirannsóknir á Íslandi 6.-7. nóvember 2009. Ráðstefna Líffræðifélagsins. Útdráttur í ráðstefnuhefti (bls. 62).

  2008

  • Guðmundur A Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Freydís Vigfúsdóttir 2008. Áhrif Mýraelda á fugla. - Fræðaþing landbúnaðarins 7. – 8. febrúar 2008: 419-421.

  2007

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen og Guðmundur A Guðmundsson 2007. Vatnafuglar á Innnesjum. Bls. 83-91 í Jón S Ólafsson (ritstj). – Vötn og vatnasvið á höfuðborgarsvæðinu - ástand og horfur.
  • Ólafur K. Nielsen, Guðmundur A Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Áhrif skógræktar á fuglalíf.  Fræðaþing landbúnaðarins 15. -16. febrúar 2007 (útdr. 1 bls).

  2005

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Dýralíf í breyttu umhverfi. Ísland og norðurslóðir - Tækifæri í breytilegu umhverfi alþjóðasamstarfs og náttúrufars. Ráðstefna á vegum utanríkisráðuneytisins. Grand Hótel, Reykjavík 25. febrúar 2005. Útdráttur í ráðstefnuhefti.
  • Ólafur K. Nielsen, Guðmundur A. Guðmundsson and Kristinn H. Skarphéðinsson. 2005. Birds and afforestation in Iceland. AffordNord, Ráðstefna um áhrif nýskógræktar á líffræðilegan fjölbreytileika, landslag og byggðarþróun. Reykholt, 18.-22. júní 2005. Útdráttur í ráðstefnuhefti.

  2004

  • Kristín Ólafsdóttir, Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Elín V. Magnúsdóttir, Jörundur Svavarsson og Kristinn H. Skarphéðinsson (2004). Þrávirk lífræn mengunarefni í íslenska haferninum. Afmælisráðstefnu Líffræðifélags Íslands og Líffræðistofnunar Háskólans, “Líffræði – vaxandi vísindi”, 19.-20. nóvember. Útdráttur á bls. 76.

  2000

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 2000. Sea Eagles in Iceland: population trends and reproduction. – Í B. Hellander (ritstj.) Abstracts of Sea Eagle 2000 Conference, Björkö, Sweden. 1 bls.

  1999

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Kóngur í Kreppu – lítil viðkoma arnarisns. Líffræðirannsóknir á Íslandi. – Bls.  54 í Sigurður S. Snorrason & Róbert A. Stefánsson (ritstj.). Afmælisráðstefna Líffræðifélags Íslands, Hótel Loftleiðum, 18. – 20. nóvmeber 1999. 

  1996

  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Ólafur K. Nielsen 1996. Fuglalíf í birkiskógum. –Birkiskógar Íslands, Ráðstefna Á Hótel Loftleiðum, Reykjavík, 19. apríl 1996: 31.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. The Common Eider: ecological and economical aspects. (Summary). – Symp. Scand. Soc. Parasitol. (Ssp). Stykkishólmur, Iceland. 15.-18. June 1996: 29.

  Posters

  2017

  • Charles C.R. Hansen, Kristen M. Westfalls, Kristinn H. Skarphéðinsson,  Gunnar Þór Hallgrímsson, Menja von Schmalensee, Róbert A. Stefánsson og Snæbjörn Pálsson 2017. Population genetics of white-tailed eagle Iceland: the aftermath of a severe bottleneck. Veggspjald kynnt á Líffræðiráðstefnunni, 26.–28. október 2017, Reykjavík. http://biologia.is/assets/Liffraediradstefnan2017_baeklingur.pdf?x85118 [skoðað 19.1.2018]

  2014

  • Pálsson, P., G.Þ. Hallgrímsson, M. von Schmalensee, R.A. Stefánsson og K.H. Skarphéðinsson 2014. Inbreeding depression affects fertility of white tailed eagle in Iceland [ágrip]. Population Genetics Group Meeting, 7-10 January 2014, bls. 45.

  2008

  • Guðmundur A Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Freydís Vigfúsdóttir 2008. Áhrif Mýraelda á fugla. – Fræðaþing landbúnaðarins 7. - 8. febrúar 2008.

  2004

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Örninn- friðaður í 90 ár. Dagur umhverfisins, 24. apríl 2004.
  • Kristín Ólafsdóttir, Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Elín V. Magnúsdóttir, Jörundur Svavarsson og Kristinn H. Skarphéðinsson (2004). Þrávirk lífræn mengunarefni í íslenska haferninum. Afmælisráðstefnu Líffræðifélags Íslands og Líffræðistofnunar Háskólans, “Líffræði – vaxandi vísindi”, 19.-20. nóvember. Útdráttur á bls. 76.

  Webpage

  2004

  Reports

  2019

  • Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Ásrún Elmarsdóttir, Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðmundsson, Ingvar Atli Sigurðsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Jónasson, Lovísa Ásbjörnsdóttir, Marianne Jensdóttir Fjeld, Sigmar Metúsalemsson, Starri Heiðmarsson, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Þóra Hrafnsdóttir og Trausti Baldursson 2019. Framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár 2018: svæðaval og ávinningur verndarNáttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-19008. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2016

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 55.  Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2015

  • Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ásrún Elmarsdóttir, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2015. Gróður og fuglar í Krýsuvík og nágrenni. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-15007. Unnið fyrir HS Orku hf. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2014

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Svenja N.V. Auhage og Guðmundur A. Guðmundsson 2014. Bakkafjöruvegur: vöktun á fuglalífi 2007–2014. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-14008. Unnið fyrir Vegagerðina. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Svenja N.V. Auhage og Arnþór Garðarsson 2014. Heiðagæsavarp í Þjórsárverum og Guðlaugstungum 2010. Skýrsla til umhverfisráðherra. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands

  2013

  2012

  • Ásrún Elmarsdóttir, ritstj., Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2012. Hólmsárvirkjun - Atleyjarlón: Fuglar, gróður og smádýr. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12006. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2012. Vöktun íslenskra fuglastofna: Forgangsröðun tegunda og tillögur að vöktun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12010. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja N.V. Auhage 2012. Helsingjar við Hólmsá. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12008. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Svenja N.V. Auhage, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2012. Fuglalíf á endurheimtum vötnum á Vesturlandi: Lokaskýrsla. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12002. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2009

  • Ásrún Elmarsdóttir, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Hörður Kristinsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir og Rannveig Thoroddsen, 2009. Gróður, fuglar og smádýr á 18 háhitasvæðum. Samantekt fyrirliggjandi gagna. Unnið fyrir Orkustofnun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09015, 169 bls.
  • Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson. Bjallavirkjun og Tungnárlón 2009. Náttúrufarsyfirlit um gróður, fugla og vistgerðir. Unnið fyrir Landsvirkjun. NÍ-09001 og LV-2009/017. Náttúrufræðistofnun Íslands. 62. bls. ásamt kortum.
  • Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands: Skjálfandafljót. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09009, 62 bls.
  • Erling Ólafsson, Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Þjórsárver. NI-09019. 108 bls. + vistgerðakort + gróðurkort.
  • Guðmundur A. Guðmundsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigurður H. Magnússon og Starri Heiðmarsson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands: Kjölur - Guðlaugstungur. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09016, 92 bls.
  • Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Gróður og fuglar við Hagavatn. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09010. 33 bls. og kort.
  • Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja N.V. Auhage 2009. Gróðurfar og fuglalíf við Gráhnúka og Meitla. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09007, 27 bls.
  • Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson og Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og verndargildi. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09008. 173 bls og kort.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinson, Guðmundur Guðjónsson og Sigurður H. Magnússon 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands: Markarfljót-Emstrur. NI-09021. 48 bls.

  2008

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur A. Guðmundson og Svenja Auhage 2008.  Bakkafjöruvegur. Viðbótarathuganir á fuglalifi. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-08007. 12 bls.
  • Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee og Kristinn Haukur Skarphéðinsson (ritstj.) 2008. Rannsóknir og vöktun á lífríki Breiðafjarðar. Niðurstöður sérfræðingafundar í Stykkishólmi 12.-13. september 2007. 22 bls.
  • Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Björn Hallbeck og Páll Hersteinsson 2008. Stofnstærð og vanhöld minks á Snæfellsnesi 2006-2007. Niðurstöður fyrri rannsóknar vegna tilraunaverkefnis umhverfisráðuneytisins um svæðisbundna útrýmingu minks. Fjölrit Náttúrustofu Vesturlands nr. 14, maí 2008. 24 bls.

  2007

  • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007 Gróður og fuglar við Bakka. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-070009.  Reykjavík, desember 2007. 51 bls.

  2005

  • Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Gróður og fuglar á Hengilssvæði og Hellisheiði. Unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. NÍ-05008. Reykjavík, júní 2005. 49 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson  2005. Ernir og vegagerð í Djúpafirði. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrufræðistofnun. NÍ–05004. 19 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Fuglalíf í Hvítársíðu. Unnið fyrir Hvítársíðuhrepp. Náttúrufræðistofnun. Reykjavík, apríl 2005, bls. 11 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Fuglalíf í Djúpavogshreppi. Unnið fyrir Djúpavogshrepp. Náttúrufræðistofnun. Reykjavík, maí 2005, bls. 21 bls.
  • Jón Gunnar Ottósson og Snorri Baldursson (ritstj.). Náttúrufar og náttúruminjar sunnan Vatnajökuls. Unnið fyrir umhverfisráðuneytið. NI-05005. 58 bls.

  2004

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2004. Fuglalíf við Katanes í Hvalfirði. Unnið fyrir Hönnun h.f. Náttúrufræðistofnun. NÍ–04009, 20 bls.

  2002

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2002. Fuglalíf í Austur-Húnavatnssýslu. Skýrsla unnin fyrir Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu. Náttúrufræðistofnun Íslands, 17 bls.
  • Frederiksen, M., Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 2002. Iceland/Greenland Pink-footedGoose population - Preliminary risk analyses. (With emphasis on the impact of the Norðlingaalda-reservoir and other proposed hydro-power schemes in Iceland). Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrsla. 22 pp.
  • Sigurður H. Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Borgþór Magnússon, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2002. Vistgerðir á fjórum hálendissvæðum. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun. NÍ-02-006. 246 bls. + 9 kort.
  • Kristbjörn Egilsson, Regína Hreinsdóttir og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2002. Gróður og fuglalíf í nágrenni fyrirhugaðs Arnarnesvegar á Innnesjum.. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrufræðistofnun. NÍ-02-012. 13 bls.
  • Kristbjörn Egilsson, Regína Hreinsdóttir og Kristinn Haukur Skarphéðinsson Gróður og fuglalíf við fyrirhugaðan Útnesveg um Klifhraun á Snæfellsnesi 2002. Unnið fyrir Vegagerðina. Náttúrufræðistofnun. NÍ-02-013. 16 bls.
  • Ólafur Einarsson, Hörður Kristinsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Jón Gunnar Ottósson 2002. Verndun tegunda og svæða. Tillögur Náttúrufræðistofnunar Íslands vegna Náttúruverndaráætlunar. Náttúrufræði-stofnun. NÍ-02-016. 118 bls.

  2001

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2001. Áhrif Kára­hnjúka­virkjunar á heiðagæsir.  Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-01003. 23 (+1 bls.).
  • Guðmundur Guðjónsson, Guðmundar A. Guðmundsson, Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Gróður, fuglar og  verndargildi náttúruminja á fjórum hálendissvæðum. Áfangaskýrsla. Unnið fyrir Orkustofnun og Landsvirkjun.   Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01024. 41 bls. + 3 kortblöð.
  • Guðmundur A. Guðmundsson, Gunnar Þ. Hallgrímsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Fuglalíf í Eyvafeni í Þjórsárverum. Unnið fyrir Landsvirkkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01014. 10 bls.
  • Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Sigurður H. Magnússon, Kristbjörn Egils­son, Halldór Walter Stefánsson og Kristinn Haukur Skarp­héðinsson 2001. Kára­hnjúka­virkjun. Áhrif breytinga á vatnafari Jökulsár á Dal og Lagarfljóts á gróður, fugla og seli. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01005. 131 bls. + kort.
  • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001a. Kára­­hnjúka­vikjun. Áhrif Hraunaveitu á gróður og fugla. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-01006. 16 bls. + kort.
  • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson og Sigurður H. Magnússon og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Kárahnjúka­virkjun. Áhrif á gróður og fugla á sunnanverðri Fljótsdalsheiði og vestur að Kárahnjúkum. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01006. 109 bls.
  • Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson, Hörður Kristinsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Kárahnjúkavirkjun. Áhrif Hálslóns á gróður, smádýr og fugla. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01004. 231 bls. + kort.
  • Sigurður H. Magnússon, Guðmundur Guðjónsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2001. Kárahnjúkavirkjun. Vistgerðir á ofanverðum Múla og Hraunum Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-01019. 16 bls. + kort.

  2000

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Sigmundur Einarsson, Sigurður H. Magnússon, Ævar Peter­sen og Jón Gunnar Ottósson 2000. Náttúrufar á virkjana­slóðum á Austur­landi. Fyrir­liggjandi gögn og tillögur um rannsóknir vegna mats á umhverfis­áhrifum Kárahnjúka­virkjunar, Fljótsdals- og Hraunaveitu. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræði­stofnun Íslands, NÍ-0008. 16 bls.
  • Sigmundur Einarsson (ritstj.), Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson og Jón Gunnar Ottósson 2000. Náttúruverndargildi á virkjunarsvæðum norðan Jökla. Unnið fyrir Orkustofnun og Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-00009. 220 bls. 

  1999

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Áhrif Fljótsdalsvirkjunar á heiðagæsir. Unnið fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, september 1999. 26 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Fuglalíf í lónstæði Norðlingaöldumiðlunar neðan 578 og 579 m y. s. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ–99013. 12. bls.
  • Jón Gunnar Ottósson, Kristinn Haukur Skarphédinsson & Sigmundur Einarsson 1999. Eyjabakkar – náttúruminjar, náttúruverndargildi og alþjóðlegar skuldbindingar. - Samantekt að beiðni umhverfis- og iðnaðarnefndar alþingis.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-99-022. 14 s.
  • Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónsson, Haukur Jóhannesson og Jóhann Óli Hilmarsson 1999. Náttúrufar með Sundum í Reykjavík, Elliðaárdalur, Úlfarsá, Blikastaðakró, Grafarvogur, Elliðavogur og Laugarnes. Unnið fyrir Borgarskipulag Reykjavíkur.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-99-009. 73 bls. + kort.
  • Sigmundur Einarsson (ritstj.), Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Sigurður H. Magnússon 1999. Verndargildi virkjunarsvæða. Áfangaskýrsla. Unnið fyrir Orkustofnun og Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands,NÍ-99-020. 15 bls.

  1998

  • Kristbjörn Egilsson (ritstj.), Guðmundur Guðjónsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Sæmundsson og & Björn Hjaltason 1998. Náttúrufar í Hvammi og Hvammsvík í Kjós. Unnið fyrir Hitaveitu Reykjavíkur.  Náttúrufræðistofnun Íslands,NÍ-98006. 29 bls. + 2 kort.
  • Kristbjörn Egilsson (ritstj.), Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson & Haukur Jóhannesson 1998. Náttúrufar á vikurnámssvæði Jarðefnaiðnaðar við Þjórsá. Unnið fyrir Jarðefnaiðnað hf. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-98018.15 bls. + kort.
  • Kristbjörn Egilsson (ritstj.), Guðmundur Guðjónsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson & Jóhann Óli Hilmarsson 1998. Gróðurfar og fuglalíf á Vatnaheiðarleið á Snæfellsnesi. Unnið fyrir Vegagerðina í Borgarnesi.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-98026. 30 bls. + kort.

  1997

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1997. Áhrif Norðlingaöldumiðlunar á fuglalíf í Þjórsárverum. Skýrsla unnin fyrir Landsvirkjun.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-97-018. 62 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1997. Fuglalíf í Mýrasýslu. Unnið fyrir Samvinnunefnd um svæðisskipulag Mýrasýslu. Náttúrufræðistofnun Íslands.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-97-018. 25 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1997. Fuglar og önnur dýr við Vatnsfell hjá Þórisvatni.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-97-005. 3 bls.
  • Kristbjörn Egilsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur Guðjónsson & Haukur Jóhannesson 1997. Náttúrufar í Laugarnesi. Unnið fyrir Reykjavíkurborg.  Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-97012. 12 bls. + kort.

  1996

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Fuglalíf á lónstæði Hágöngumiðlunar. Unnið fyrir Hönnun h/f.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 2 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Fuglalíf við Sultartanga. Unnið fyrir VST.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 12 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Fuglarannsóknir vegna miðlunarlóns ofan Norðlingaöldu (Rannsóknaráætlun unnin fyrir Landsvirkjun).  Náttúrufræðistofnun Íslands. 6 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Greinargerð um fuglalíf við Nesjavallalínu I. Unnið fyrir Línuhönnun.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 2 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Rannsóknir á fuglalífi í Önundarfirði. Unnið fyrir Gest Ólafsson.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 2 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Varpútbreiðsla íslenskra fugla - staða í árslok 1996 og tillögur um rannsóknir.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 26 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Varpútbreiðsla íslenskra fugla - staða og tillögur um rannsóknir 1996.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 5 bls.
  • Kristbjörn Egilsson (Ritstj.), Guðmundur Guðjónsson, Hörður Kristinsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Miðhálendi Íslands. Lýsing á gróðurfari og dýralífi. Unnið fyrir samvinnunefnd um Svæðisskipulag Miðhálendisins.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 48 bls.
  • Kristbjörn Egilsson Ritstj., Haukur Jóhannesson, Jóhann Ó. Hilmarsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Náttúrufar í austurlandi Reykjavíkur (Klapparholt, Austurheiði, Úlfarsá og Hamrahlíðarlönd (Úlfarsfell)). Skýrsla Unnið yrir Reykjavíkurborg.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 65 bls.
  • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Gróðurfar og fuglalíf á áformuðum sorpurðunarstöðum í Fíflholti og Jörfa í Mýra- og Hnappadalssýslu. Unnið fyrir VST.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 15 bls. + Gróðurkort.
  • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Gróðurfar og fuglalíf á Hafnasandi og í Hafnabergi. Unnið fyrir Verkfræðistofu VSO.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 22 bls.

  1995

  • Kristbjörn Egilsson & Kristbjörn Egilsson 1995. Fyrirhugaður Hafravatnsvegur – mat á gróðurfari og fuglalífi.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 4 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Fuglalíf við Sauratjörn á Snæfellsnesi. Unnið fyrir Náttúruverndarráð.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 7 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Áhrif átöppunarhúss Þórsbrunns h/f á fuglalíf í nágrenni Gvendarbrunna. Náttúrufræðistofnun Íslands. 5 bls.
  • Ævar Petersen, Eyþór Einarsson, Kristbjörn Egilsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Mat á umhverfisáhrifum vegna Hágöngumiðlunar. Greinargerð unnin fyrir Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. 08.09.1995. 3 bls.

  1994

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Greinargerð um rannsóknir á lífríki við Höfn í Hornafirði. Unnið fyrir Hornafjarðarbæ.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 6 bls.
  • Ævar Petersen & Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Skýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands um mat á umhverfisáhrifum Drangsnesvegar um Selströnd. Náttúrufræðistofnun Íslands. Unnið Fyrir Skipulag Ríkisins. 4 bls.

  1993

  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Skarphéðinn Þórisson 1993. Fuglalíf.  Bls. 61-87 í: Samanburður á umhverfisáhrifum nokkurra tilhagana á stórvirkjun á Austurlandi (Austurlandsvirkjun). Samstarfsnefnd Iðnaðarráðuneytis og Náttúruverndarráðs Um Orkumál (Sino), Reykjavík. 120 bls.

  1992

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1992. Tjón af völdum arna í æðarvörpum. Unnið fyrir Umhverfisráðuneytið.  Náttúrufræðistofnun Íslands. 88 bls.

  1989

  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Ólafur Einarsson 1989. Fuglalíf á sunnanverðum Reykjanesskaga.  Bls. 37-57 í: Kristbjörn Egilsson (ritstj.). Náttúrufar á sunnanverðum Reykjanesskaga. Samvinnunefnd Um Skipulagsmál Á Suðurnesjum. 85 bls. 

  1988

  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Ólafur Einarsson 1988. Fuglalíf á sunnanverðum Reykjanesskaga. Unnið fyrir Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum.  Náttúrufræðistofnun Íslands 30 bls.

  1987

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1987. Athugun á fuglalífi við Blönduós vorið 1987. Unnið  Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrsla Til Flugmálastjórnar. 5 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1987. Fuglalíf á Þingeyrarsandi.  Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrsla Til Flugmálastjórnar. 2 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Guðmundur A. Guðmundsson 1987. Athugun á fuglalífi í Skógum, Skagafirði, og nágrenni, vorið 1987.  Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrsla til Flugmálastjórnar. 20 bls.
  • Karl Skírnisson, Kristinn H. Skarphéðinsson & Ævar Petersen 1987. Samandregnar niðurstöður [um fuglalíf við sex flugvelli].  Náttúrufræðistofnun Íslands. Skýrsla til Flugmálastjórnar. 2 bls.

  1978

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1978. Um meint tjón af völdum snæuglu á Reynifelli, Rangárvallahr., Rangárvallasýslu. – Skýrsla til menntamálaráðuneytisins. 7 bls.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1978. Um meint tjón af völdum snæuglu á Reynifelli, Rangárvallahr., Rangárvallasýslu. [Viðbótarrannsóknir]. – Skýrsla til menntamálaráðuneytisins 4 bls.

  General articles

  2021

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. Ferðir ungra arna kortlagðar með senditækjum. Fuglar 13: 8–9. 
  • Menja von Schmalensee og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. Áflug arna á raflínur. Fuglar 13: 26–29.

  2018

  • Skarphéðinsson, K.H. 2018. Christmas waterbird counts in the land of ice and fire. Í  Frost, T.M., G.E. Austin, N.A. Calbrade, H.J. Mellan, R.D. Hearn, D.A. Stroud, S.R. Wotton og D.E. Balmer. Waterbirds in the UK 2016/17: The Wetland Bird Survey, bls. 24–25. BTO, RSPB og JNCC, í samvinnu við WWT. Thetford: British Trust for Ornithology. 

  2017

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Frumherjinn í fuglamyndun. Í Ingunn Jónsdóttir, ritstj. Fuglarnir, fjörðurinn og landið: ljósmyndir Björns Björnssonar. Rit Þjóðminjasafns Íslands 45, bls. 24–29 og 86–87. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Af arnarvarpi [2016]. Í María Harðardóttir, ritstj. Ársskýrsla 2016, bls. 32–33. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Í María Harðardóttir, ritstj. Ársskýrsla 2016, bls. 14–20. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.

  2014

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2014. Öld frá friðun arnarins. Ársskýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands 2013, bls. 33-34.

  2013

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Vetrarfuglatalningar í 60 ár. Ársskýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands 2012, bls. 34.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Vöktun íslenskra fuglastofna. Ársskýrlsla Náttúrufræðistofnunar Íslands 2012, bls.26-27.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Natura Island. IPA-verkefni styrkt af Evrópusambandinu: rannsóknir á fuglum. Ársskýrsla Náttúrufræðistofnunar Íslands 2012, bls. 17-18.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Örninn friðaður í hundrað ár. Fuglar 9: 44-49.

  2011

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Arnavarp 2011. Fuglar 8: 6.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Skotið á fjórðung arna og fálka. Í Birta Bjargardóttir, ritstj. Ársskýrsla 2010, bls. 35. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Alþýðufræðslan og Benedikt Gröndal. Náttúrufræðingurinn 81: 107.

  2010

  • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja Auhage 2010. Vetrarfuglar á Suðvesturlandi í 50 ár - hrun í svartbaksstofninum. – Ársrit Náttúrufræðistofnunar Íslands 2009: 31-33.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010. Arnarvarp gekk vel 2009. Ársrit Náttúrufræðistofnunar Íslands 2009: 25.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010. Arnarstofninn 2010 – Fuglar 7: 14-15.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010. Ernir í Öskjuhlíð – Fuglar 7: 50-51.
  • Tómas Grétar Gunnarsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010. Fuglarannsóknir með þátttöku almennings. Fuglar 7: 40-43.

  2009

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Arnarstofninn 2009 – Fuglar 6: 12-13.

  2008

  • Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Vetrarfuglatalningar – Fuglar 5: 24.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Arnarstofninn 2008 – Fuglar 5: 14-15.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Vargar á Alþingi – Fuglar 5: 49-53.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Guðmundur A. Guðmundsson 2008. Íslenskir fuglastofnar - ástand og horfur. Fuglar – Fuglar 5: 40-42.

  2007

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Örninn 2007. – Fuglar 4: 34–37.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Fuglamaðurinn Jónas Hallgrímssonr. – Fuglar 4: 48–53.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 2007. Fimmtíu tegundir nýrra flækingsfugla. – Bliki 28: 1-18.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Halldór Walter Stefánsson og Skarphéðinn G. Þórisson 2007. Fuglalíf við Jöklu. – Glettingur: 17 (2.-3 tbl.): 90-98.

  2006

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2006. Arnarstofninn vex og dafnar. – Fuglar 3: 34-38.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2006. Fuglavernd, glæpir og refsing. – Fuglar 3: 24-29.

  2005

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Fréttir af haförnum. – Fuglar 2: 16–17.

  2004

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Land of the Eagle. A Royal Presence in the Northwest. – Icelandic Geographic 3: 56-67.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Þættir um borgfirska fugla.  – Borgfirðingabók 5: 45-57.

  2003

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Örninn og Fuglaverndarfélagið – Fuglar 1: 10-17.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2003. Nýir varpfuglar. – Hvati 13 (1): 46-47. 

  2001

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2001. Hreindýr á Austurlandi. – Hvati 11 (2):26-27.

  2000

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2000. Amerískir fuglar á Íslandi. –  Hvati 10 (2): 25-27.

  1999

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Skógarfuglar. – Hvati 9 (1): 29-31.

  1998

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1998. Fuglar á Snæfellsöræfum. – Glettingur 8: (2-3): 51-55.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1998. Heiðgæsin og hálendið. – Hvati 8 (2): 37-39.

  1997

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1997. Örninn. – Hvati 7(2): 17-19.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Krummi er fuglinn minn. – Hvati 6(2): 13-16.

  1995

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Blessuð rjúpan hvíta. – Hvati 5(2): 13-15.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Sjófuglar og fiskistofnar við Norður-Noreg. –Náttúrufr. 64(4): 282.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1995. Farfuglar. – Hvati 5(1): 44-46.

  1994

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Æður og æðarvarp. – Hvati 4(1): 14-16.

  1993

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1993. Svanasöngur. – Hvati 3(2): 10-11.

  1987

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1987. Aldursgreining á hröfnum. – Fréttabréf Veiðistjóra 3(1): 4-7.

  1978

  • Gunnlaugur Pétursson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1978. Flækingsfuglar á SV-landi haustið 1977. – Náttúruverkur 5: 10-31.

  Ýmsar skýrslur og greinargerðir

  2021

  1994

  • Kristinn H. Skarphéðinsson & Sigurður Sigurjónsson 1994. Embætti Veiðistjóra. –Greinargerð Unnin Fyrir Umhverfisráðuneytið. 31 bls.

  1982

  • Gunnlaugur Pétursson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1982. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1980. – Náttúrufræðistofnun Íslands. 51 bls.

  1980

  • Gunnlaugur Pétursson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1980. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1979. – Náttúrufræðistofnun Íslands. 35 bls.

  Newspaper articles

  2010

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010. Ernir á Suðurlandi. Dagskráin. 16. júní 2010, bls 8.

  2007

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Enga sumarbústaðbyggð í Skálholti. Morgunblaðið 28. október 2007.

  2004

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Villandi fréttaflutningur um erni og æðarvarp. Morgunblaðið 21. febrúar 2004.

  2003

  • Jón G. Ottósson, Ólafur K. Nielsen & Kristinn H. Skarphéðinsson 2003. Verndun rjúpunnar. Morgunblaðið 17.8., 91(220): 32-33. 

  2002

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2002. Arnarstofninn vex hægt en örugglega – telur nú um 50 pör. Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands (15(2): 3-4.

  2000

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2000a. Haförninn í uppsveiflu í Norður-Evrópu nema á Íslandi! – Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 13(2): 3.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2000b. Arnarvarp gekk óvenjuvel 1998-2000. Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 13(2): 2.

  1999

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Eldur í Arnarstapa. Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 12(2): 1-2.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Náttúrufræðingurinn Eggert Ólafsson. Útdráttur úr fyrirlestri fluttur í Þjóðarbókhlöðu, júní 1991. 1 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1999. Innflutningur á veiðidýrum. Skotveiðiblaðið (Skotvís) 5(1): 72-75.

  1998

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1998. Arnarvarp 1998 með besta móti. Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 10(3): 5.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1998. Fuglalíf á Eyjabökkum.– Útdráttur úr erindi á málþingi um áhrif virkjana norðan Vatnajökuls á náttúru og efnahag. Haldið í Hátíðarsal Háskóla Íslands, Reykjavík, 31. október á vegum Fuglaverndarfélags Íslands, Náttúruverndarsamtaka Íslands, Náttúruverndarsamtaka Austurlands og Félags um verndun hálendis á Austurlandi. 1 bls.
  • Jóhann Ó. Hilmarsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1998. Þórshana fækkar! Bráðabirgðayfirlit um könnun 1997. Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 11(1): 1-3.
  • Ritnefnd [Kristinn H. Skarphéðinsson] 1998. Stjórnvöld festa endurheimt votlendis í sessi (Ráðherra úrskurðar). Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 11(1): 7-8.

  1997

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1997. Illa árar hjá erninum (Arnarvarp 1997 með lélegasta móti). – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 10(3): 5.
  •  [Kristinn H. Skarphéðinsson] 1997. Tímamót í náttúruvernd (Umhverfisráðherra setur verndun votlendis á oddinn). – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 10(1): 1-2.

  1996

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1996. Controversy over protection of Eastern Iceland highlands. – WWF Arctic Bull. 3/96: 14-15.
  • [Kristinn H. Skarphéðinsson] 1996. Arnarvarp 1996. – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 9(4): 1-2.

  1995

  • Ritnefnd [Kristinn H. Skarphéðinsson] 1995. Arnarvarp 1995. – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 8(3): 5.

  1994

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Ég hef alltaf verið heillaður af fuglum. (Segir listamaðurinn Jón Baldur Hlíðberg í viðtali sem Kristinn H. Skarphéðinsson átti við hann í maíbyrjun 1994). – Glettingur 4(1): 7-12.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Reglur um veiðar. – Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 7(3): 2-3.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Síðustu fréttir af Gilsfjarðarmálum. – Fréttabréf Fuglaverndarfélags Íslands 7(3): 6-7.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Arnarstofninn 1994. – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 7(3): 14.
  • Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Á að eyðileggja Gilsfjörð? – Morgunblaðið 29.3., 82(73): 22.
  • Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1994. Vegur yfir Gilsfjörð (Stórkostleg náttúruspjöll). – Fuglaverndarfélags Íslands, Fréttabréf 7(2): 1-2.

  1993

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1993. Arnarvarp stendur í stað (Fréttir af arnarvarpi 1993). – Fuglaverndarfélag Ísl. Fréttabréf 6(3): 6-7.

  1987

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1987. Þórshaninn. – Fuglaverndarfélags Íslands, Fréttabréf 1(1): 6.

  1983

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1983. Fræðslufundir Fuglaverndarfélags Íslands 1982-1983. – Bliki 1: 48-51.

  1979

  • Anna Kjartansdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson & Sigbjörn Kjartansson. 1979. Þagna raddir vorsins? – Náttúruverkur 6: 4-7.

  Theses

  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1993. Ravens in Iceland: Population ecology, egg predation in Eider colonies, and experiments with conditioned taste-aversion. –Univ. Wisconsin, Madison. M.S. Thesis. 195 Pp.
  • Kristinn H. Skarphéðinsson 1981 Fjallafinka varpfugl á Íslandi. – Háskóli Ísl. 5 eininga verkefni. okt. 1981. 50 bls.
  • Gísli A. Víkingsson, Gunnar O. Rósarsson, Jón Ó. Skarphéðinsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1978. Vor- og sumarfæða sprettfisks, Pholis gunnellus, við Flatey á Breiðafirði. – Háskóli Íslands. Verkefni í sjávarvistfræði. 17 bls.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1975. Skúmurinn. Ritgerð í áfanga í fuglafræði. – Menntaskólinn við Hamrahlíð. 29 bls. Tímamótaverk.

  Other articles

  • Einar H. Einarsson, Eyþór Einarsson, Hálfdán Björnsson, Jón Jónsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Páll Einarsson, Páll Imsland, Ragnar Stefánsson, Sigurður Björnsson, Þóra E. Þórhallsdóttir & Þorleifur Einarsson 1987. Ferð í Öræfi 9.-12. júlí 1987. – Hið Ísl. Náttúrufræðifélag. Reykjavík. 19 bls.
  • Haukur Jóhannesson, Eyþór Einarsson & Kristinn H. Skarphéðinsson 1985. Hornvík - Leiðalýsing og náttúrufar. – Hið Ísl. Náttúrufræðifélag, Reykjavík. 8 bls.

  Lectures (2003-2018)

  2021

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. Ferðir ungra arna kortlagðar með rafeindatækni. Erindi flutt á Hrafnaþingi Náttúrufræðistofnunar Íslands, 24. mars 2021, á netinu.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. The Garefowl in Iceland. Erindi flutt á vegum Erasmusverkefnisins “Líffjölbreytileiki í fortíð, nútíð og framtíð”, 4. október 2021, Náttúrufræðistofnun Íslands.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. Samstarf náttúrustofa og Náttúrufræðistofnunar um rannsóknir og vöktun. Erindi flutt á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, 19. október 2021, Laugabakka í Miðfirði.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2021. Íslenskir fuglastofnar – staða, ógnir og aðgerðir. Erindi flutt á landsfundi ungra umhverfissinna – náttúruvernd, 29. október 2021, Reykjavík. 
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ester Rut Unnsteinsdóttir, Pawel Wasowicz og Starri Heiðmarsson 2021. Red Lists in Iceland. Erindi flutt á ráðstefnunni “Red Lists of threatened species: drivers in the Nordic countries”, 22. apríl 2021, á netinu.
    

  2019

  2018

  • Ester Rut Unnsteinsdóttir, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Starri Heiðmarsson 2018. Nýir válistar æðplantna, spendýra og fugla. Erindi flutt á Hrafnaþingi, 17. október 2018, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2018. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Erindi flutt á Umhverfismatsdeginum 2018, 7. júní 2018, Veröld – húsi Vigdísar, Reykjavík.

  2017

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Breiðafjörður: mikilvægasta fuglasvæði landsins! Erindi flutt á fundi á vegum Náttúrustofu Vesturlands, 3. maí 2017, Stykkishólmi.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Breiðafjörður: alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði. Erindi flutt á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, 24. maí 2017, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2017. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Erindi flutt á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands, 24. maí 2017, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Fyrsti íslenski fuglamyndaljósmyndarinn. Erindi flutt á hádegisfyrirlestri Þjóðminjasafns Íslands, 12. september 2017, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Fyrsti íslenski fuglamyndaljósmyndarinn. Erindi flutt í tilefni af degi íslenskrar náttúru, 15. september 2017, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Nýr fuglaválisti. Erindi flutt á málþinginu „Veitir válisti vernd um nýjan fuglaválista“, haldið af Fuglavernd, Náttúrufræðistofnun Íslands og Háskóla Íslands, 22. september 2017, Háskóla Íslands, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Challenges of preserving a small and isolated White-tailed Eagle population [ágrip]. The Collection of Abstracts and short Notes of the Seaeagle 2017 Conference, 5–7 October, Roosta, Estonia, bls. 106. Eistland: Eagle Club Estonia. http://www.kotkas.ee/seaeagle2017/files/WTSE2017_abstracts-and-short-not... [skoðað 19.1.2018]
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2017. Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði. Erindi flutt Líffræðiráðstefnunni, 26.–28. október 2017, Reykjavík. http://biologia.is/assets/Liffraediradstefnan2017_baeklingur.pdf?x85118 [skoðað 19.1.2018]
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2017. Major tasks in wildlife mangement in Iceland. Erindi flutt á ráðstefnunni „Veiðistjórn í sátt við samfélag og náttúru – Wildlife management:  Interaction of sustainable hunting and conservation“, sem haldin var af Umhverfisstofnun, 24. nóvember 2017, Reykjavík. 

  2015

  • Sigurður H. Magnússon, Erling Ólafsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2015.  Mengun frá eldgosinu í Holuhrauni: Áhrif á villt dýr og vistkerfi. Erindi flutt á málþingi um áhrif mengunar frá eldgosinu í Holuhrauni á gróður og lífríki, 23. mars 2015, Hótel Sögu, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2015. Ágangur álfta og gæsa í kornakra á Suðurlandi í ljósi könnunar 2014 og dreifingar fuglanna að hausti.  Erindi flutt á ráðstefnu um tjón af völdum álfta og gæsa, 10. apríl 2015, Gunnarsholti.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2015. Haförninn á Íslandi. Golfklúbbur Seltjarnarness, 18. maí 2015.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2015. Fuglarannsóknir Náttúrufræðistofnunar. Erindi flutt á Degi íslenskrar náttúru 16. september 2015, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2015. Fuglar og flugvellir. Erindi flutt hjá ISAVIA, 11. nóvember 2015.

  2014

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2014. Hundrað ár frá friðun arnarins. Erindi flutt á Hrafnaþingi, fyrirlestraröð Náttúrufræðistofnunar Íslands, 29. janúar 2014, Garðabæ.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2014. Haförninn í hundrað ár. Erindi flutt í Menningarmiðstöðinni í Grundarfirði, 18. mars 2014.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2014. Mófuglar: verndun og alþjóðlegir samningar. Erindi flutt á mófuglaráðstefnu Fuglaverndar, 29. nóvember 2014, Háskóla Íslands, Odda, Reykjavík
  • Kristín Ólafsdóttir, Elín V. Magnúsdóttir, Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Jörundur Svavarsson og Kristinn H. Skarphédinsson 2014. Effect of persistent organic pollutants on the breeding success of white-tailed sea eagles (Haliaeetus albicilla) in Iceland [ágrip]. Nordic Environmental Chemistry Conference, 11.–13. júní 2014, Reykjavík.

  2013

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Stjórnun villidýrastofna - framtíðarsýn. Fyrirlestur á ráðstefnu Skotveiðifélags Íslands, Umhverfisstofnunar og Umhverfisráðuneytisins: Rannsóknir og stjórnun villtra dýrastofna.  Reykjavík,  12. mars 2013.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Natura Island  - fuglar og búsvæði. Fyrirlestur á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands. Reykjavík, 12. apríl 2013.
  • Fuglaverndarfélag Íslands 50 ára. Fyrirlestur á Afmælis- og aðalfundi Fuglaverndar. Reykjavík, 20. apríl 2013.
  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra. Tilkoma úttektar á lagalegri og stjórnsýslulegri stöðu og forsendur nefndar. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Veiðar til að fyrirbyggja tjón. Hvenær og til hvers? Tilkoma úttektar á lagalegri og stjórnsýslulegri stöðu og forsendur nefndar. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Tómas Grétar Gunnarsson, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Sjávarspendýr við Ísland. Er þeim tryggð fullnægjandi vernd og veiðistjórnun? Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Snæbjörn Pálsson, Gunnar Þór Hallgrímsson, Menja von Schmalensee, Róbert A. Stefánsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2013. Áhrif skyldleika á frjósemi íslenskra hafarna. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Tómas Grétar Gunnarsson, Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Vernd villtra fugla og spendýra. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.
  • Tómas Grétar Gunnarsson, Menja von Schmalensee, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Hildur Vésteinsdóttir, Auður L. Arnþórsdóttir og Hólmfríður Arnardóttir 2013. Nytjaveiðar á villtum dýrum á Íslandi. Líffræðisráðstefnan 2013. Erindi og ágrip.

  2011

  • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Vöktun fuglastofna, ástand og horfur. Erindi haldið á málstofu um vöktun íslenskra fuglastofna, 28. apríl 2011, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabær.
  • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Vöktun fuglastofna, forgangsröðun tegunda. Erindi haldið á málstofu um vöktun íslenskra fuglastofna, 28. apríl 2011, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabær.
  • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur K. Nielsen 2011. Vöktun fuglastofna - tillaga að vöktunaráætlun. Erindi haldið á málstofu um vöktun íslenskra fuglastofna, 28. apríl 2011, Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabær.
  • Kristín Ólafsdóttir, Róbert A. Stefánsson, Menja von Schmalensee, Elín V. Magnúsdóttir, Jörundur Svavarsson, Böðvar Þórisson, Hallgrímur Gunnarsson, Finnur Logi Jóhannsson, Þorvaldur Björnsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Þrávirk lífræn eiturefni í íslenska hafarnarstofninum 2001–2011.Erindi flutt á ráðstefnunni Umhverfismengun á Íslandi: vöktun og rannsóknir, 25. febrúar 2011, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Restoration of the Icelandic Sea Eagle in Iceland. Erindi haldið á ráðstefnunni Restoring the North – Challenges and opportunities, 20.-22. október 2011, Selfoss.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Vöktun fuglastofna. Erindi flutt á málstofuum sjófugla, haldin af umhverfisráðuneyti og Náttúrufræðistofnun Íslands, 29. mars 2011, Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Saga geirfuglsins. Erindi flutt á Hrafnaþingi, fyrirlestrarröð Náttúrufræðistofnunar Íslands, 4. maí 2011, Garðabær.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2011. Geirfuglinn og saga hans á Suðurnesjum. Erindi haldið í Keili-Háskólabrú, 20. október 2011, Reykjanesbær.

  2010

  • Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Edda Oddsdóttir, Arne Fjellberg, Bjarni E. Guðleifsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson, María Ingimarsdóttir og Ólafur K. Níelsen 2010. Áhrif skógræktar á tegundafjölbreytni flóru og fánu: lokaniðurstöður SkógVistar. Fræðaþing landbúnaðarins. Fyrirlestur og útdráttur í Ráðstefnuhefti.
  • Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Edda S. Oddsdóttir, Arne Fjellberg, Bjarni E. Guðleifsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson, María Ingimarsdóttir og Ólafur K. Nielsen. Áhrif skógræktar á tegundaauðgi planta, dýra og sveppa. - Íslenskar rannsóknir á líffræðilegri fjölbreytni. Ráðstefna Líffræðifélagsins og Vistfræðifélagsins í Norræna húsinu 27. nóvember 2010. Fyrirlestur og útdráttur í ráðstefnu hefti á bls. 10.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2010.  Fuglavernd á tímamótum.  Aðalfundur Fuglaverndarfélags Íslands , 8. mars 2010.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Guðmundur A Guðmundsson 2010.  Verðmætar vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði við rætur Hofsjökuls- Ársfundur Náttúrufræðistofnunar, 19. mars 2010. Fyrirlestur

   2009

  • Guðmundur A. Guðmundsson, Svenja N.V. Auhage & Kristinn Haukur Skarphéðinsson. Vetrarfuglatalningar – hálfrar aldar vöktun á Suðvesturlandi. – Afmælisráðstefna Líffræðifélagsins 6.-7. nóvember 2009.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Verndargildi vistgerða á miðhálendi Íslands. - Ársfundur Náttúrufræðistofnunar, 15. maí 2009.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Vöktun íslenska arnarstofnsins í hálfa öld.  – Ársfundur Náttúrustofa, haldinn í Sandgerði 8. október 2009.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2009. Landnám fugla á Íslandi. Líffræðirannsóknir á Íslandi 6.-7. nóvember 2009. Ráðstefna Líffræðifélagsins. Útdráttur í ráðstefnuhefti.
  • Oddsdottir, Edda S., Asrun Elmarsdottir, Bjarni D. Sigurdsson, Bjarni E. Gudleifsson, Erling Olafsson, Gudridur Gyda Eyjolfsdottir, Olafur K. Nielsen, Brynja Hrafnkelsdóttir, Arne Fjellberg, Borgthor Magnusson, Gudmundur A. Gudmundsson, Gudmundur Halldorsson, Kristinn H. Skarphéðinsson & Maria Ingimarsdóttir. Effects of afforestation on species richness of flora and fauna in Iceland. Adapting Forest Management to Maintain the Environmental Services: Carbon Sequestration, Biodiversity and Water. International Conference at Koli National Park, Finland, 21.–24.9. 2009.

  2008

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Guðmundur A Guðmundson 2008. Íslenskir fuglastofnar, ástand og horfur. - Fuglavernd á tímamótum, ráðstefna á vegum Fuglaverndar í samvinnu við Náttúrufræðistofnnun og Háskóla Íslands, haldin í Öskju 19 apríl 2008.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Vargfuglar, ljótir fuglar og leiðinlegir. – Ráðstefna til heiðurs Arnþóri Garðarssyni haldin í Háskóla Íslands, 6.september 2008.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Verndun tegunda og búsvæða - með örninn í brennidepli – Náttúrustofuþing haldið í Grundarfirði, 26. september 2008 (útdráttur í ráðstefnuhefti).
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2008. Örninn. Stofnfundur Auðlindar - Náttúrusjóðs. Haldinn í Þjóðminjasafninu, 1. desember 2008.

  2007

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Agnar og örninn. Afmælisráðstefna til heiðurs Agnari Ingólfssyni prófessor. Haldin í Öskju - Náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands, Sturlugötu 7,  laugardaginn 8. september 2007.
  •  Arnarsetur og verndun arnarins. Kynningarfundur um stofnun Arnarseturs Íslands, haldinn á Reykhólum 19. september 2007 á vegum IMPRU á Nýsköpunarmiðstöð Íslands o.fl.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Hallgrímsson, Jónas. Raungildisendurmat umframstaðreynda. – Jónasarstefna, skáldið og vísindamaðurinn Jónas Hallgrímsson í 200 ár. Málþing haldið í Reykjavík 8. - 9. júní 2007.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson. Kvöldvaka haldin á vegum Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri,  laugardaginn 10. nóvember 2007
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson. Rótaryklúbbur Seltjarnarness, 30. nóvember 2007.
  • Róbert A. Stefánsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Menja von Schmalensee, Kristín Ólafsdóttir & Jörundur Svavarsson 2007. Ógnar mengun erninum? Ársfundur Samtaka Náttúrustofa, haldinn í Bolungarvík 21. nóvember 2007.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ólafur K. Nielsen og Guðmundur A Guðmundsson 2007. Vatnafuglar á Innnesjum. – Vötn og vatnasvið á höfuðborgarsvæðinu - ástand og horfur. Málþing haldið í Reykjavík 30. mars. 2007. 
  • Ólafur K. Nielsen, Guðmundur A Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2007. Áhrif skógræktar á fuglalíf.  Fræðaþing landbúnaðarins 15. -16. febrúar 2007.

  2005

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. Hvað viltu vita um örninn? – Kynning í Húsdýragarðinum,  23. janúar 2005.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2005. Dýralíf í breyttu umhverfi. Ísland og norðurslóðir - Tækifæri í breytilegu umhverfi alþjóðasamstarfs og náttúrufars. Ráðstefna á vegum utanríkisráðuneytisins. Grand Hótel, Reykjavík 25. febrúar 2005.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2005 Ræktun fyrir fólk og fugla. Lauffall, ráðstefna græna geirans. Hótel Loftleiðir, 16. september 2005.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson. 2005. Náttúrufar i í Guðlaugstungum. Kynningarfundur á vegum Umhverfisstofnunar og Umhverfisráðuneytis, Húnaver, 8. desember 2005.
  • Ólafur K. Nielsen, Guðmundur A. Guðmundsson and Kristinn H. Skarphéðinsson. 2005. Birds and afforestation in Iceland. AffordNord, Ráðstefna um áhrif nýskógræktar á líffræðilegan fjölbreytileika, landslag og byggðarþróun. Reykholt, 18.-22. júní 2005.

  2004

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Örninn – staða, verndun og vöktun
   Fundur Umhverfisráðuneytis, Stykkishólmi 29. apríl 2004.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Örninn – friðaður í 90 ár. Fundur á vegum Fuglaverndar 29. apríl 2004, Kennaraháskólinn í Reykjavík.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Örninn tekur flugið, Hrafnaþing – fræðslufundir Náttúrufræðistofnunar, Reykjavík 15.október 2005.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Arnarstarfið 2004. Fundur á vegum Fuglaverndarfélagsins. Kennaraháskóinn, Reykjavík,. 25. nóvember 2004.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2004. Örninn: verndun og saga í 90 ár. Fyrirlestur á  vegum Náttúrustofun Vesturlands, Ráðhúsið í Stykkishólmi, 10. nóvember 2004.

  2003

  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Norðlingaölduveita hin nýja –úrskurður Jóns Kristjánssonar. Kynning hjá Alþingi, 6. febrúar 2003.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Skógar og lífríkisvernd. Erindi á ráðstefnu Skógræktarfélags Íslands og Landverndar “Skógar í umhverfinu”, Reykjavík, 14. mars 2003.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. The Birds of Iceland. Erindi hjá menningar- og friðarsambandi erlendra diplomatakvenna, Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík, 20. mars 2003.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Verndun tegunda – válistar. Erindi á Alþjóðlegum degi líffræðilegrar fjölbreytni, haldinn á vegum Umhverfisráðuneytis og Náttúrufræðistofnunar Íslands, Reykjavík, 22. maí 2003.
  • Kristinn Haukur Skarphéðinsson & Guðmundur A. Guðmundsson 2003. Gæsir á Íslandi: Staða þekkingar og rannsókna.  Ársfundur Náttúrufræðistofnunar Íslands, Selfossi, 9. oktober 2004,
  • Guðmundur A. Guðmundsson & Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2003. Sjálfbær nýting gæsastofna. Ársfundur Náttúrufræðistofnunar Íslands, Selfossi, 9. október 2004.