Svenja Auhage

Umhverfis- og vistfræðingur

M.S. environmental science and ecology

Education

M.Sc. Environmental science and ecology, Lancaster University, 2007.

Courses in zoology, bird studies and geology, University of Iceland, 2005-2006.

B.Sc. Landscape planning and architecture, Agricultural University of Iceland, 2005.

 • Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Borgný Katrínardóttir, Járngerður Grétarsdóttir, Matthías Svavar Alfreðsson, Rannveig Thoroddsen, Sunna Björk Ragnarsdóttir og Svenja N.V. Auhage 2022. Úttekt á náttúrufari vegna færslu Hringvegar um Mýrdal. Unnið fyrir Vegagerðina, NÍ-22005. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Rannveig Thoroddsen, Borgný Katrínardóttir, Ingvar Atli Sigurðsson, Kristján Jónasson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Svenja N.V. Auhage og Hans H. Hansen 2022. Úttekt á náttúrufari vegna Lyklafellslínu 1. Unnið fyrir Landsnet, NÍ-22002. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Brides, K., K.A. Wood, S.N.V. Auhage, A.Þ. Sigfússon og C. Mitchell 2021. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of the 2020 international census. Wildfowl & Wetlands Trust Report. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust.
 • Járngerður Grétarsdóttir, Kristján Jónasson, Rannveig Thoroddsen, Svenja N.V. Auhage og Sigmar Metúsalemsson 2021. Eldvarpavirkjun á Reykjanesskaga: úttekt á jarðminjum, vistgerðum, gróðri og fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-21004. Unnið fyrir VSÓ Ráðgjöf, f.h. HS Orku. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Brides, K, C. Mitchell og S.N.V. Auhage 2020. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of the 2019 international census. Wildfowl & Wetlands Trust Report. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust. https://monitoring.wwt.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/2019-IGC-Report... [skoðað 28.5.2021]
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2020. Fuglamerkingar 2019. https://www.ni.is/sites/ni.is/files/atoms/files/fuglamerkingar_2019.pdf [skoðað 28.5.2021]
 • Rannveig Thoroddsen, Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Borgný Katrínardóttir, Svenja N.V. Auhage og Sigmar Metúsalemsson. Breikkun Reykjanesbrautar milli Krýsuvíkurvegar og Hvassahrauns: úttekt á vistgerðum, flóru og fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-20007. Unnið fyrir vegagerðina. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands. https://utgafa.ni.is/skyrslur/2020/NI-20007.pdf [skoðað 25.5.2021]
 • Brides, K, C. Mitchell og S.N.V. Auhage 2019. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of the 2018 international census. Wildfowl & Wetlands Trust Report. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust. https://monitoring.wwt.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/2018-IGC-draft-... [skoðað 28.5.2021]
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2019. Fuglamerkingar 2018. https://www.ni.is/sites/ni.is/files/atoms/files/isrs_fuglamerkingar2018.pdf [skoðað 28.5.2021]
 • Kristján Jónasson, Rannveig Thoroddsen, Járngerður Grétarsdóttir, Borgný Katrínardóttir, Svenja N.V. Auhage og Sigmar Metúsalemsson 2019. Úttekt á náttúrufari við Stóru-Sandvík á Reykjanesskaga. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-19013. Unnið fyrir HS Orku. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands. https://utgafa.ni.is/skyrslur/2019/NI-19013.pdf [skoðað 28.5.2021]
 • Brides, K, C. Mitchell, A. Sigfússon og S.N.V. Auhage 2018. Status and distribution of Icelandic-breeding geese: results of the 2017 international census. Wildfowl & Wetlands Trust Report. Slimbridge: Wildfowl & Wetlands Trust. https://monitoring.wwt.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/IGC-2017-final.pdf [skoðað 28.5.2021]
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2018. Fuglamerkingar 2017.
 • Kristján Jónasson, Rannveig Thoroddsen, Borgný Katrínardóttir, Svenja N.V. Auhage, Birgir Vilhelm Óskarsson og Sigmar Metúsalemsson 2018. Úttekt á náttúrufari vegna Suðurnesjalínu 2. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-18007. Unnið fyrir VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Landsnets. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2018. Breytingar á leið stofnæðar hitaveitu frá Hoffelli að Höfn í Hornafirði: úttekt á gróðurfari og fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-18004. Unnið fyrir RARIK. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Þórisson, B., V. Méndez , J.A. Alves, J.A. Gill , K.H. Skarphéðinsson, S.N.V. Auhage, S.R. Vignisson, G.Ö. Benediktsson, B. Brynjólfsson, C. Gallo, H. Sturlaugsdóttir, P. Leifsson og T.G. Gunnarsson 2018. Population size of Oystercatchers Haematopus ostraleguswintering in Iceland. Bird Study 65: 274–278. DOI: 10.1080/00063657.2018.1478797
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2017. Fuglamerkingar 2016.
 • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Borgný Katrínardóttir, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2016. Mikilvæg fuglasvæði á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 55.  Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2016. Fuglamerkingar 2015
 • Ásrún Elmarsdóttir, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2015. Stofnæð hitaveitu frá Hoffelli að Höfn í Hornafirði: úttekt á gróðurfari.og fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-15006. Unnið fyrir RARIK. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Guðmundur Guðjónsson, Svenja N.V. Auhage og Rannveig Thoroddsen 2015. Gróður og fuglar á framkvæmdasvæði Brúarvirkjunar. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-15009. Unnið fyrir HS Orku hf. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Ásrún Elmarsdóttir, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2015. Gróður og fuglar í Krýsuvík og nágrenni. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-15007. Unnið fyrir HS Orku hf. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2015. Fuglamerkingar 2014
 • Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja N.V. Auhage 2014. Fuglamerkingar 2013
 • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Svenja N.V. Auhage og Guðmundur A. Guðmundsson 2014. Bakkafjöruvegur: vöktun á fuglalífi 2007–2014. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-14008. Unnið fyrir Vegagerðina. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Svenja N. V. Auhage og Arnþór Garðarsson 2014. Heiðagæsavarp í Þjórsárverum og Guðlaugstungum 2010. Skýrsla til umhverfisráðherra. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Ásrún Elmarsdóttir, ritstj., Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Rannveig Thoroddsen, Starri Heiðmarsson og Svenja N.V. Auhage. Búlandsvirkjun: úttekt á gróðurfari og fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-13002. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja N.V. Auhage 2012. Helsingjar við Hólmsá. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12008. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Ásrún Elmarsdóttir, ritstj., Erling Ólafsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Rannveig Thoroddsen og Svenja N.V. Auhage 2012. Hólmsárvirkjun - Atleyjarlón: Fuglar, gróður og smádýr. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12006. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Svenja N.V. Auhage, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2012. Fuglalíf á endurheimtum vötnum á Vesturlandi: Lokaskýrsla. Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-12002. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja Auhage 2010. Vetrarfuglar á Suðvesturlandi í 50 ár - hrun í svartbaksstofninum. Í Birta Bjargardóttir, ritstj. Ársskýrsla 2009, bls. 31–33. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands.
 • Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Kristbjörn Egilsson og Svenja N.V. Auhage 2009. Hólmsárlón: náttúrufarsyfirlit um gróður, fugla og vistgerðir. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09005, 38bls.
 • Kristbjörn Egilsson, Rannveig Thoroddsen, Guðmundur Guðjónsson og Svenja N.V. Auhage 2009. Eldvörp á Reykjanesskaga: gróðurfar og fuglalíf. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09006, 36bls.
 • Guðmundur Guðjónsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja N.V. Auhage 2009. Gróðurfar og fuglalíf við Gráhnúka og Meitla. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-09007, 27bls.
 • Guðmundur A. Guðmundsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson & Svenja N.V. Auhage 2008. Vetrarfuglatalningin 2008. – Bliki 29: 62-64.
 • Guðmundur A. Guðmundsson & Svenja N.V. Auhage 2008. Margæsabeit í túnum. – Bliki 29: 53-58.
 • Svenja N.V Auhage 2008. Sinubruni í landi Kross og Frakkaness á Skarðsströnd í apríl 2008. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-08011, 13 bls.
 • Svenja N.V. Auhage & Guðmundur A. Guðmundsson 2008. Beit margæsa á Álftanesi vorið 2008 rannsókn á áhrifum breyttrar landnýtingar. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-08014, 17 bls.
 • Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Svenja Auhage 2008. Bakkafjöruvegur – Viðbótarathuganir á fuglalífi. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-08007, 12 bls.
 • Kristbjörn Egilsson, Guðmundur Guðjónsson, Ásrún Elmarsdóttir, Svenja N.V. Auhage og Rannveig Thoroddsen 2008. Virkjunarsvæði á Reykjanesi gróðurfar og kríuvarp. Náttúrufræðistofnun Íslands. NÍ-08012, 35 bls.
 • Inger, R., G. A. Gudmundsson, G. D. Ruxton, J. Newton, K. Colhoun, S. Auhage & S. Bearhop 2008. Habitat utilisation during staging affects body condition in a long distance migrant, Branta bernicla hrota: Potential impacts on fitness? – J. Avian Biol. 39: 704-708.
 • Svenja N.V. Auhage, 2007. Spring Staging Ecology of Migrant Light-bellied Brent Geese Branta bernicla hrota in SW-Iceland. M.Sc. dissertation, Lancaster University.
 • Svenja N.V. Auhage, 2005. Náttúru– og menningargildi í landslagi - Selárdalur í Arnarfirði. Fimm eininga rannsóknarverkefni til B.Sc. prófs við Landbúnaðarháskóla Íslands.