Umhverfisstefna

Náttúrufræðistofnun Íslands stefnir að því að verða vistvænn vinnustaður í fremstu röð. Til þess að ná því markmiði hefur stofnunin mótað sér umhverfisstefnu. Í henni er lögð áhersla á að sjónarmið umhverfisverndar verði höfð að leiðarljósi í rekstri og stjórnun stofnunarinnar. Mikilvægt er að allir starfsmenn séu virkir við framkvæmd umhverfisstefnunnar.

Markmið umhverfisstefnu

 • Minni orkunotkun
 • Umhverfisvæn viðskipti
 • Minna sorp – auka hlut endurnýtingar, endurvinnslu og skila á spilliefnum
 • Vistvænar samgöngur, fundir og flutningar
 • Sérstök gát á eiturefnum sem stofnunin notar
 • Bætt vinnuumhverfi

Leiðir

Leiðir til að ná markmiðum umhverfisstefnunnar felast m.a. í:

a. Minni orkunotkun

Í lok hvers starfsdags verði gengið úr skugga um að slökkt hafi verið á öllum ljósritunar­vélum, prenturum og öðrum tækjum. Slökkt sé á ljósum yfir sumartímann og í herbergjum sem ekki er verið að vinna í o.s.frv.

b. Umhverfisvænum innkaupum

Náttúrufræðistofnun stundar umhverfisvæn innkaup að því marki sem slíkt er gerlegt með hliðsjón af gæðum og kostnaði. Í þeim tilgangi leitast stofnunin við að:

 • Kaupa ekki vörur sem unnar eru úr efniviði sjaldgæfra tegunda (t.d. viður)
 • Forðast kaup á vörum frá fyrirtækjum sem nota börn sem vinnuafl við framleiðslu sína
 • Forðast notkun á vörum sem innihalda lífræn leysiefni, sem eru skaðleg umhverfi og heilsu manna
 • Kaupa orkusparandi tæki og ljósabúnað

c. Minna sorpi

 • Draga úr pappírsnotkun, t.d. að ljósritað verði báðum megin á pappír eins og hægt er og að pappír sem eingöngu er búið að prenta á öðrum megin verði notaður aftur
 • Draga úr notkun hreingerningarefna eins og kostur er
 • Safna öllum endurvinnanlegum pappír og senda í endurvinnslu
 • Safna bylgjupappa og senda í endurvinnslu
 • Safna ónýtum rafhlöðum og senda í spilliefnamóttöku
 • Safna öllum dósum og endurvinnanlegum drykkjarumbúðum (plastflöskum, gleri og mjólkurfernum) sem til falla á stofnuninni og senda til endurvinnslu.

d. Vistvænum samgöngum, fundum og flutningum

 • Stuðla að vistvænum samgöngum t.d. með notkun strætisvagna og samnýtingu bíla
 • Hvetja starfsmenn til að ganga, hjóla og/eða taka strætisvagna til og frá vinnu
 • Fjölga símafundum og auka notkun fjarfundabúnaðar í starfsemi stofnunarinnar
 • Hvetja til sparaksturs

Árangursmat – umhverfisvísar

Árangur þarf að vera sýnilegur og metanlegur í formi umhverfisvísa. Mögulegir umhverfisvísar eru eftirfarandi:

 • Heildarnotkun á rafmagni NÍ í kwh, notkun kwh/starfsmann eða setri
 • Innkaup á umhverfismerktri vöru, innkaup vöru sem ekki inniheldur leysiefni
 • Mat á heildarnotkun ýmissa efna og skrifstofutækja
 • Kannanir á samnýtingu, hvatning til að ganga eða hjóla í vinnuna

Umhverfisnefnd

Innan Náttúrufræðistofnunar starfar umhverfisnefnd og í henni situr einn fulltrúi tilnefndur af forstjóra og tveir fulltrúar tilnefndir af starfsmannafélögum, sinn frá hvoru setri. Hlutverk nefndarinnar er að sjá til þess að umhverfisstefnu stofnunarinnar verði framfylgt og að vera ráðgjafi starfsmanna og stjórnenda í þessum málum. Umhverfisnefnd skal hafa yfirsýn yfir lög og reglur síns málaflokks og fylgjast með og ýta undir bætta skipan mála. Umhverfisnefnd skal tryggja að umhverfisstefna stofnunarinnar verði endurskoðuð reglulega og kynnt nýjum starfsmönnum þegar þeir hefja störf. Umhverfisnefnd skal halda a.m.k. tvo formlega fundi á ári hverju, skrifa fundargerð og skila í ársskýrslu yfirliti um hvernig til hafi tekist í málaflokknum á árinu. Þegar umhverfisnefnd hefur verið sett á laggirnar skal hún m.a. hefjast handa við að:

 • Meta stöðu umhverfismála innan stofnunarinnar
 • Gera áætlun um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í starfsemi stofnunarinnar
 • Sinna stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum stofnunarinnar og tryggja að settum markmiðum verði náð (gátlisti)
 • Kynna starfsmönnum nýjungar
 • Koma með tillögur að bættri umhverfisstefnu

Náttúrufræðistofnun Íslands heldur grænt bókhald til að hægt sé að fylgjast með helstu umhverfisþáttum starfseminnar og leitast við að tryggja að þróun hennar sé jákvæð fyrir umhverfið.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

 • Fela
 • |