Upplýsingastefna

Upplýsingastefna Náttúrufræðistofnunar er mikilvægur hluti af almennri stefnumótun stofnunarinnar.

1 Meginmarkmið upplýsingastefnu Náttúrufræðistofnunar

Út á við:

 • Almenningur og fjölmiðlar eigi þess kost að fylgjast með starfsemi Náttúrufræðistofnunar og að traust ríki í samskiptum þeirra
 • Miðla fróðleik um fræðasvið stofnunarinnar

Inn á við:

 • Starfsmenn hafi greiðan aðgang að upplýsingum innan stofnunarinnar og séu meðvitaðir um helstu verkefni hennar
 • Ábyrgð og verkaskipting í upplýsingamálum sé starfsmönnum ljós
 • Auðvelda samskipti milli starfsmanna og hvetja til umræðu og skoðanaskipta

Forstöðumaður upplýsingadeildar ber ábyrgð gagnvart forstjóra á framkvæmd stefnunnar út á við. Aðrir forstöðumenn bera ábyrgð á framkvæmd stefnunnar, hver innan sinnar deildar. Öllum starfsmönnum stofnunarinnar ber í daglegum störfum sínum að veita sem gleggstar upplýsingar um þjónustu og hlutverk hennar.

2 Framkvæmd

2.1 Ytra upplýsingaflæði
Með ytra upplýsingaflæði er átt við fræðslu og upplýsingar sem beinast að almenningi, stjórnvöldum, mennta- og fræðasamfélaginu. Helstu leiðir eru:

 • Vefsíða Náttúrufræðistofnunar
 • Útgefið efni svo sem Fjölrit Náttúrufræðistofnunar, skýrslur, kort og bæklingar
 • Umsagnir um frumvörp og ýmis stjórnsýsluerindi
 • Fræðsluerindi, m.a. Hrafnaþing
 • Fréttatilkynningar og viðtöl við fjölmiðla

2.2 Innra upplýsingaflæði
Með innra upplýsingaflæði er átt við fræðslu og upplýsingar sem beinast að starfsmönnum stofnunarinnar.  Helstu leiðir eru:

 • Starfsmannafundir og miðlun fundargerða
 • Innri vefur stofnunarinnar
 • Fréttabréf – NÍ-fréttir
 • Námskeið sem stofnunin heldur fyrir starfsfólk sitt

3 Upplýsingagjöf við sérstakar aðstæður

Ef upp koma sérstakar aðstæður sem þykja fréttnæmar skal gera forstöðumanni upplýsingadeildar viðvart, sem mun ákveða og samræma upplýsingagjöf til fjölmiðla.

Var efnið hjálplegt? Aftur upp

Aftur upp

Takk fyrir!

Hvað má betur fara?

 • Fela
 • |