Vernd og skráning jarðminja

Tímamörk

Langtímaverkefni.

Um verkefnið – Markmið og verkþættir

Faglegt mat og skipuleg skráning jarðminja á Íslandi með það að markmiði að tryggja verndun þeirra jarðminja sem endurspegla breytileika íslenskrar jarðfræði og landmótunar. Þannig verði varðveitt skipuleg heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum ásamt samfelldu yfirliti um jarðsögu landsins. Jafnframt verður miðað við að tryggja varðveislu jarðminja sem hafa sérstakt vísindalegt verndargildi eða annað mikilvægi, svo sem sögulegt gildi, stærð og fegurð, sem talist getur forsenda verndunar. Faglegri jarðminjavernd er þannig ætlað að ná til allra þátta berg- og jarðgrunnsins ásamt myndun og mótun yfirborðs í fortíð og nútíð. Áhersla er lögð á fagleg viðmið til að meta verndargildi jarðminja og jarðminjaskráningu sem jafnframt nýtist við gerð skipulags- og verndaráætlana. Fræðsla um vernd jarðminja innan stjórnsýslu og meðal almennings. Alþjóðleg samskipti um vernd jarðminja.

Nánari upplýsingar

Vernd jarðminja

Niðurstöður

Lovísa Ásbjörnsdóttir. Áhugaverðar jarðminjar á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu (pdf, 9,4 MB). Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-16004. Unnið fyrir Landsvirkjun.

Lovísa Ásbjörnsdóttir og Kristján Jónasson 2015. Alþjóðleg ráðstefna í Reykjavík um jarðminjar og vernd þeirra. Náttúrufræðingurinn 85 (3-4), bls. 161-162.

Lovísa Ásbjörnsdóttir, Sigmundur Einarsson og Kristján Jónasson 2012. Iceland. Í Wimbledon, W.A.P. og S. Smith-Meyer, ritstj. Geoheritage in Europe and its conservation, bls. 170-179. Oslo: ProGEO.

Sigmundur Einarsson, Kristján Jónasson og Lovísa Ásbjörnsdóttir 2012. Landið var fagurt og frítt. Um vernd jarðminja. Náttúrufræðingurinn 82 (1-4), bls. 151-159.

Kristján Jónasson og Sigmundur Einarsson 2009. Jarðminjar á háhitasvæðum Íslands. Jarðfræði, landmótun og yfirborðsummerki jarðhita (pdf). Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-09012. 149 bls. + kortahefti (pdf)

Helgi Torfason & Ingvar Atli Sigurðsson 2002. Verndun jarðminja á Íslandi. Tillögur vegna náttúruverndaráætlunar 2002 (pdf). Náttúrufræðistofnun Íslands, NÍ-02019. 47 bls.

Tengiliður

Lovísa Ásbjörnsdóttir, jarðfræðingur