Borgarfjörður–Mýrar–Löngufjörur

Kortasjá

Opna í kortasjá – Open in map viewer

English summary

Borgarfjörður–Mýrar–Löngufjörur is an extensive area of shallow marine waters, islands, intertidal zones and lake studded wetlands. In this section, only seabirds will be dealt with. The area holds internationally important numbers of Phalacrocorax carbo (1,232 pairs), Somateria mollissima (approx. 10,000 pairs) and Fratercula arctica (40,000 pairs).

SF-V 6

Hnit – Coordinates: N64,54019, V22,30518
Sveitarfélag – Municipality: Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur
IBA-viðmið – Category: A4iii, B1i, B1ii, B2
Stærð – Area: ca. 122.250 ha

Þetta svæði nær yfir grunnsævi og fjörur frá utanverðum Borgarfirði, um Mýrar og Löngufjörur vestur að Stakkhamri, ásamt eyjum og hólmum, fjörukambi og strandvötnum. Einnig telst með landið sjávarmegin við Hringveg nr. 1 og Snæfellsnesveg nr. 54, þar á meðal mýrlendi og vötn á Mýrum og vestur úr. Er einnig flokkað með fjörur og grunnsævi og votlendi og önnur svæði inn til landsins, en hér verður aðeins gerð grein fyrir varpi sjófugla.

Á svæðinu eru mikilvægar sjófuglabyggðir og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru dílaskarfur, 1.232 pör, æður, líklega um 10.000 hreiður og lundi, um 40.000 pör.

Stór hluti þessa svæðis er á náttúruminjaskrá og IBA-skrá.

Helstu varpfuglar á svæðinu Borgarfjörður–Mýrar–Löngufjörur – Key bird species breeding in Borgarfjörður–Mýrar–Löngufjörur

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskun stofni
% of Icelandic pop.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Dílaskarfur1 Phalacrocorax carbo Varp–Breeding 1.232 2007 27,3 B1i
Toppskarfur2 Phalacrocorax aristotelis Varp–Breeding 556 2007 11,3  
Æður3 Somateria mollissima Varp–Breeding 10.000 1999 3,3 B1i, B2
Sílamáfur4,5 Larus fuscus Varp–Breeding 800 2005 1,8  
Svartbakur6 Larus marinus Varp–Breeding 500 2016 7,1  
Rita7 Rissa tridactyla Varp–Breeding 5.648 2006 1,0  
Kría6 Sterna paradisaea Varp–Breeding 5.000 2016 2,5  
Lundi8 Fratercula arctica Varp–Breeding 40.000 2014 2,0 B1ii, B2
Alls–Total     113.736     A4iii
¹Arnþór Garðarsson 2008. Dílaskarfsbyggðir 1994–2008. Bliki 29: 1–10.
²Arnþór Garðarsson og Ævar Petersen 2009. Íslenski toppskarfsstofninn. Bliki 30: 9–26.
3Jónas Jónsson, ritstj. 2001. Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi. Rit Æðarræktarfélags Íslands. Reykjavík: Mál og mynd., Árni Snæbjörnsson, óbirt heimild (unpublished source).
4Gunnar Þór Hallgrímsson, Hallgrímur Gunnarsson og Páll Hersteinsson 2006. Stærð sílamáfsvarps á Álftanesi á Mýrum. Bliki 27: 55–57.
5Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt gögn – IINH, unpublished data.
6Náttúrufræðistofnun Íslands, gróft mat – IINH, rough estimate.
7Arnþór Garðarsson, Guðmundur A. Guðmundsson og Kristján Lilliendahl 2013. Framvinda íslenskra ritubyggða. Bliki 32: 1–10.
8Arnþór Garðarsson og Erpur Snær Hansen. Lundatal. Í undirbúningi (in preparation).