Eyjafjöll: Írá–Seljaland

SF-S 3

Hnit – Coordinates: N63,57799, V19,87215
Sveitarfélag – Municipality: Rangárþing eystra
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 404 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Fjallshlíðin frá Írá að Seljalandi í Vestur-Eyjafjöllum er hæst um 400 m y.s. Þar er fýlabyggð (20.091 par) og telst svæðið vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10,000 pör).

Helstu varpfuglar á svæðinu Írá–Seljaland – Key bird species breeding in the area Írá-Seljaland*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 20.091 2015 1,7  
Alls–Total     20.091     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

The Eyjafjöll mountain slope from Írá to Seljaland, S-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs) with Fulmarus glacialis (20,091 pair).

Opna í kortasjá – Open in map viewer