Eyjafjöll: Steinafjall

SF-S 2

Hnit – Coordinates: N63,55199, V19,87215
Sveitarfélag – Municipality: Rangárþing eystra
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 324 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Steinafjall, um 440 m y.s., er í Austur-Eyjafjöllum, rétt austan við Holtsós. Þar er fýlabyggð (10.525 pör) og telst fjallið vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð.

Helstu varpfuglar í Steinafjalli – Key bird species breeding in Steinafjall*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 10.525 2015 0,9  
Alls–Total     10.525     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Mt. Steinafjall, S-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs) with Fulmarus glacialis (10,525 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer