Fagridalur–Vík (Víkurhamrar)

SF-S 1

Hnit – Coordinates: N63,42100, V18.96658
Sveitarfélag – Municipality: Mýrdalshreppur
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 109 ha (með verndarjaðri – with buffer zone)

Víkurhamrar eru vel gróið hamrabelti sem liggur frá Fagradal að Vík í Mýrdal, um 220 m y.s. Þar er fýlabyggð (13.813 pör) og telst svæðið vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð.

Helstu varpfuglar í Víkurhömrum – Key bird species breeding in Víkurhamrar*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 13.813 2014 1,1  
Alls–Total     13.813     A4iii
*Byggt á Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Víkurhamrar cliffs, S-Iceland, are an internationally important seabird colony (≥10,000 pairs) with Fulmarus glacialis (13,813 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer