Gerpir

SF-A 5

Hnit – Coordinates: N65,05557, V13,53084
Sveitarfélag – Municipality: Fjarðabyggð
IBA-viðmið – Category: A4iii
Stærð svæðis – Area: 516 ha 

Gerpir, 661 m y.s., liggur milli Reyðarfjarðar og Norðfjarðar og er austasti tangi landsins. Snarbrattar skriður eru neðra en hamrar efst. Í Gerpi er mikil fýlabyggð (22.659 pör) og telst fjallið vera alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð (≥10.000 pör).

Gerpir er á náttúruminjaskrá ásamt ysta hluta skagans milli Reyðarfjarðar og Norðfjarðar.

Helstu varpfuglar í Gerpi – Key bird species breeding in Gerpir*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Fýll Fulmarus glacialis Varp–Breeding 22.659 2015 1,9  
Alls–Total     22.659     A4iii
*Arnþór Garðarsson, Kristján Lilliendahl og Guðmundur A. Guðmundsson 2019. Fýlabyggðir á Íslandi 2013–2015. Bliki 33: 1–14.

English summary

Gerpir coastal mountain, E-Iceland, is an internationally important seabird colony (≥10.000 pairs). The main species breeding there is Fulmarus glacialis (22,659 pairs).

Opna í kortasjá – Open in map viewer